F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Kontakt oss

Telefon: 21 02 33 52 
E-post: nft@farmaceutene.no 

Adresse: Tollbugata 35, 0157 Oslo

Redaksjon

Hanne Nessing, ansvarlig redaktør

Telefon: 21 02 33 46
E-post: hanne.nessing@farmaceutene.no

Linn Brændhaugen, grafisk designer

Telefon: 21 02 33 52
E-post: linn@farmaceutene.no

Tore Rasmussen Steien, journalist

Telefon: 21 02 33 45
E-post: tore@farmaceutene.no


Annonser

Henriette Brattli, A2media AS
Mobil: 97 19 87 47
E-post: henriette@a2media.no


Redaksjonsutvalg

Hanne Nessing, redaktør

Jorunn Austad, Helsedirektoratet
E-post: jorunn.austad@helsedir.no

Anne Katrine Eek, RELIS Sør-Øst
E-post: ankeek@ous-hf.no


Jørgen Huse, Statens legemiddelverk 
E-post: jorgen.huse@legemiddelverket.no 

Elin Kristiansen, Link Medical Research AS 
E-post: elink@linkmedical.no

Line Nestli, Sykehusapoteket Lørenskog 
E-post: line.nestli@sykehusapotekene.no

Line Storesund Rondan, GlaxoSmithKline 
E-post: line.s.rondan@gsk.com

Øistein Thomassen, Liseapotekene Slependen
E-post: oisteinthomassen@gmail.com


Mona Tootoonchi, Boots apotek Lørenskog
E-post: mona.tootoonchi@gmail.com
 

Fagredaktører

Sara Bremer, Apokus
E-post: bremer.sara@gmail.com

Ane Gedde-Dahl, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, farmasi, OsloMet
E-post: anegedde@oslomet.no

Terkel Hansen, Institutt for farmasi, UiT – Norges arktiske universitet
E-post: terkel.hansen@uit.no

Kristine Heitmann, RELIS Vest
E-post: kristine.heitmann@helse-bergen.no

Marianne Hiorth, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
E-post: marianne.hiorth@farmasi.uio.no

Ida Rudberg Rusten, Sjukehusapoteket i Ålesund
E-post: idarudberg@gmail.com

Anne Berit Samuelsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
E-post: a.b.c.samuelsen@farmasi.uio.no

Kristian Svendsen, Institutt for farmasi, UiT – Norges arktiske universitet
E-post: kristian.svendsen@uit.no