F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Om NFT

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er et vitenskapelig tidsskrift for legemiddelinteresserte. Vi tar for oss nyheter, forskning og trender som omhandler legemidler og deres rolle i samfunnet. Tidsskriftet er relevant for alle som er opptatt av helse, legemidler og helsepolitikk.

NFTs hovedmålgruppe er farmasøyter, og tidsskriftet distribueres til alle medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening. Vi har nærmere 4000 månedlige lesere, og utgis ti ganger årlig. Besøk også vår nettside www.farmatid.no hvor du kan lese vårt redaksjonelle og faglige innhold.

Utgiver er Norges Farmaceutiske Forening. NFT redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, og er medlem av Fagpressen. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har status som vitenskapelig tidsskrift, godkjent av Universitets- og høgskolerådet. De vitenskapelige artiklene gjennomgår ekstern fagfellevurdering, og publisering av disse artiklene gir publikasjonspoeng. Våre vitenskapelige artikler indekseres i Norart og SveMed+.

Utgiver: Norges Farmaceutiske Forening
Opplag: ca. 3700 (Godkjent Fagpresse-tall)
Antall utgivelser: 10 utgivelser i året
Etablert: 1893