RELIS svarer ofte, via Trygg mammamedisin, på spørsmål om legemiddelbruk ved amming. Problemstillingen er gjerne at kvinnen spør fordi Felleskatalogen eller pakningsvedlegget angir at legemidlet ikke bør brukes av ammende, og ofte ender vi, etter en individuell vurdering, opp med at bruk likevel er forenlig med amming. Når det gjelder kombinasjonspreparatet Paralen (paracetamol, acetylsalisylsyre, koffein) kan det være motsatt. Et eksempel som illustrerer forskjellene i anbefalinger presenteres her.

Se flere treff