F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Faglig leder legemiddelleveranser- Sykehusapotek Nord HF

Faglig leder legemiddelleveranser - Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi og har et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består av 3 apotek, med avdelinger ved alle sykehusene i Helse Nord. Hovedkontoret ligger i Tromsø og helseforetaket har til sammen ca 100 ansatte.

Sykehusapotek har mange ansvarsområder. Vi betjener kunder i apotekutsalget, produserer legemidler og er leverandør av legemidler til sykehus. I tillegg gir vi farmasifaglig rådgivning til pasienter og helsepersonell. Innenfor alle disse områdene bidrar Sykehusapotek Nord aktivt i utviklingen av sykehusfarmasi og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Vi legger stor vekt på samhandling og pasientsikkerhet med utgangspunkt i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.
Sykehusapotek Nord leverer i dag legemidler til to helseforetak i Helse Nord, men denne virksomheten vil i løpet av det kommende året utvides. I tillegg til å levere legemidler til sykehusene har Sykehusapotek Nord HF en rådgivende rolle overfor sykehusene innenfor legemiddellogistikk og legemiddelberedskap. Vi søker nå en medarbeider som har særlig interesse innenfor disse områdene. Stillingen vil være plassert i Fag- og Kvalitetsavdelingen. Avdelingen ledes av fagsjef i Sykehusapotek Nord og inngår i direktørens stab. Vi søker en intitiativrik og proaktiv fagleder som skal være en rådgiver i spørsmål knyttet til legemiddelleveranser, legemiddellogistikk og beredskap.

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd og delta i utarbeidelse av strategi- og planverk på området legemiddelleveranser og legemiddelberedskap
 • Bistå drift i planlegging og kvalitetssikring av legemiddelleveranser og legemiddelberedskap
 • Utvikle og vedlikeholde foretakets kvalitetssystem på området
 • Representere foretaket på aktuelle arenaer

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse og/eller relevant erfaring innen logistikk
 • Kompetanse og/eller relevant erfaring knyttet til Good Distribution Practice (GDP)
 • Kompetanse og/eller relevant erfaring innen beredskapsarbeid
 • Kompetanse og/eller relevant erfaring i utvikling og vedlikehold av kvalitetssystemer
 • Kompetanse og/eller relevant erfaring knyttet til utarbeidelse og bearbeidelse av legemiddelstatistikk
 • Gode kunnskaper i norsk
 • Erfaring fra samhandling med sykehus
 • Personlig egnethet

Utdanningsretning

Farmasi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode evner innenfor skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Initiativrik og proaktiv

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø i stor utvikling
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon:

Margaret Aarag Antonsen (Fagsjef): Tlf 92290749

eller

Espen Mælen Hauge (direktør): Tlf: 90939289

Arbeidssted: Helse Nord, Sykehusapotek Nord HF
Stillingsbrøk: 100%Fast

SØK PÅ STILLINGEN HER

Firmanavn:
Faglig leder legemiddelleveranser - Sykehusapotek Nord HF
Kontaktperson:
Margaret Aarag Antonsen
E-post:
Telefon:
922 90 749
Søknadsfrist:
31.mai 2019