F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Farmasøyter/rådgivere

Helfo

Vi søker 2-3 farmasøyter i 100 % faste stillinger og 1 farmasøyt til 100 % vikariat (1 år) med mulighet for forlengelse - til spennende og utfordrende arbeid i Helfo Legemidler og utstyr.
Stillingene vil ha arbeidssted i Fredrikstad eller Sola. Søkere må angi hvilket arbeidssted som er aktuelt. Søkere må også angi om man søker kun på fast stilling, midlertidig stilling eller begge deler.
 
Helfo Legemidler og utstyr har ansvaret for individuell refusjon av privatpersoners utgifter til legemidler og medisinsk utstyr. Avdelingen har ca. 100 ansatte fordelt på 4 seksjoner. Farmasøytene vil primært gi råd til avdelingens saksbehandlere innenfor fagområdet, og vil være en felles rådgivningsressurs for avdeling Legemidler og utstyr. Organisatorisk vil farmasøytene bli plassert i henholdsvis seksjon 2 eller seksjon 4.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver 

 • Rådgivning i forbindelse med saksbehandling av individuelle søknader på legemiddelområdet
 • Rådgivning til andre fagmiljøer i Helfo kan være aktuelt
 • Faglig veiledning og opplæring til seksjonen/avdelingen for øvrig
 • Interne og eksterne informasjonsoppgaver 

Som del av et team vil du ha medansvar for godt samarbeid i teamet og at dere jobber effektivt og målrettet sammen. 

Helfo som organisasjon er i stadig utvikling. Endringer i ansvarsområder og organisatorisk plassering må derfor kunne påregnes. 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er faglig dyktig, som kan jobbe selvstendig og i team, og er egnet til stillingen.

Du må ha:

 • Cand. Pharm/master i farmasi eller reseptar
 • Gode IT kunnskaper 

Vi ønsker oss også at du:

 • Har stor arbeidskapasitet
 • Har evne til å prioritere i en hektisk hverdag
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Uttrykker deg godt skriftlig og muntlig
 • Ser muligheter for å videreutvikle fagområdet og øke kvaliteten på arbeidet
 • Har relevant arbeidserfaring og kunnskap om forvaltningen

Vi ønsker oss også at du:

 • Har stor arbeidskapasitet
 • Har evne til å prioritere i en hektisk hverdag
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Uttrykker deg godt skriftlig og muntlig
 • Ser muligheter for å videreutvikle fagområdet og øke kvaliteten på arbeidet
 • Har relevant arbeidserfaring og kunnskap om forvaltningen 

Vi kan tilby

 • En faglig utfordrende jobb i et spennende, eksponert og hektisk fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning

 

Tilsetting som rådgiver (stillingskode 1434). Aktuelt lønnsspenn er kr. 520.000-565.000 avhengig av kvalifikasjoner.  For særlig kvalifiserte søkere kan innplassering i stillingskode 1364 (seniorrådgiver) og høyere lønn vurderes. 

Arbeidssted vil være i Fredrikstad eller Sola.


Helfo ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Helfo vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Søknad og CV sender du elektronisk. Helfo vil utarbeide offentlig søkerliste for stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så tilfelle bli varslet om dette. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester medbringer du til et eventuelt intervju.

Spørsmål om stillingen kan du rette til seksjonssjef Eivind Dalen, Fredrikstad, mobil 976 09 646, seksjonssjef Sølvi Ulvestad, Sola, mobil 922 02 381 eller avdelingsdirektør Janne L. Kraugerud mobil 478 44 468.

Søknadsfrist: 13. august 2018.


For mer informasjon om Helfo, se helfo.no. Se også relevant info på helsenorge.no.

Sted: Sola/Fredrikstad

Varighet: Fast

Type: Heltid


Registrer søknad

 

​​

 

 

Firmanavn:
Helfo
Kontaktperson:
Eivind Dalen
E-post:
Telefon:
976 09 446
Søknadsfrist:
13.august 2018