F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Industry Development Manager- Helsesektoren

GS1 Norway

GS1 Norway er en brukerstyrt, medlemseiet, not-for-profit organisasjon. Vi er medlem av en global sammenslutning - GS1- som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i 112 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. GS1 Norway har i dag mer enn 6300 brukere i stadig flere bransjer.
GS1 sine standarder er alt i utstrakt bruk innen farmasøytisk sektor. Et eksempel er strekkodemerking av apotekvarer og legemidler i apotekene. Dette har lagt grunnlaget for en vellykket innføring av eResept løsningen hvor GS1 standardene bidrar til økt sikkerhet og effektivisering i utdeling av legemidler. Vi ønsker nå å bidra til en betydelig videre utbredelse av GS1 sine standarder i spesialist- og primærhelsetjenesten.
GS1 Norway har etablert et godt nettverk innen helsesektoren. Blant våre brukere og medlemmer finner vi de regionale helseforetakene, leverandørsiden og offentlige myndigheter. Internasjonalt er det etablert et omfattende nettverk i helsesektoren, med leverandørindustrien og myndigheter. Av våre «naboland» har man kommet langt i bl.a. Danmark og England.    
 

Helsesektoren er et prioritert satsningsområde for GS1 og til nyopprettet stilling søker vi;

Industry Development Manager (IDM)

 - Helsesektoren -

Omfattende innføring og bruk av GS1 standarder i den norske helsesektoren, vil medføre økt pasientsikkerhet, bedre kvalitet, mer effektivitet og reduserte kostnader. 

Med GS1 standarder gis mulighet for automatisert logistikk og kontroll av vare- og utstyrshåndtering, samt bedre kvalitetssikring ved bruk av medisinsk materiell og administrering av legemidler. I tillegg kan automatisert dokumentasjon av pasientforløp ved undersøkelser, prosedyrer etc. etableres, slik at f. eks. etterprøving, sporbarhet og datainnsamling for kvalitetsutvikling muliggjøres og gir bedret pasientsikkerhet.

Prioriterte arbeidsoppgaver/ansvar

 • som GS1 Norway’s spesialist innen helsesektoren skal du sammen med selskapets ledelse, videreutvikle og forankre vår strategi for hvordan GS1 kan bidra og hjelpe helsesektoren til å realisere samfunnsmessige og økonomiske gevinster i eksisterende og fremtidige digitaliseringsprosesser
 • hovedfokus i stillingen er å bygge kjennskap og kunnskap om GS1 og være markedsutvikler, døråpner, kartlegge potensiale, beskrive og formidle nytte ved bruken av GS1 standardene, lage og formidle gode historier/case innen helsesektoren
 • nettverksbygger, identifisere, etablere og vedlikeholde nettverk til aktører/kontaktpersoner, ha fokus på stakeholdere, skaffe og holde på «ambassadører»
 • etablere langsiktige relasjoner mellom helsesektoren og GS1 Norway
 • utvikle samarbeidet med aktørene i helsesektoren og GS1 Norway samt aktørene seg i mellom
 • initiere og koordinere aktiviteter mot helsesektoren bl.a. innsalg av GS1 standardene, prosjekter, kurs/seminar og utnyttelse av GS1 Smart Centre

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • må ha inngående kunnskap om helsektoren (oppbygging/struktur, aktører, beslutningsveier, logistikk og klinikk) og har en sterk analytisk og logisk tilnærming til problemstillinger
 • se potensialet og «brenne» for et bedre helsevesen, liker å påvirke, har meninger, trives med å gjennomføre og å få resultater balansert med nødvendig tålmodighet og «stayer evne»
 • ha en grunnleggende forståelse for og kjennskap til digital samhandling innen logistikk og klinikk i helsesektoren
 • gjerne ha et relevant nettverk
 • pliktoppfyllende, utadvendt og tillitsskapende
 • liker å samarbeide, er også selvstendig og kan jobbe i en liten organisasjon   
 • er flink og presis når det gjelder å ordlegge deg både muntlig og skriftlig (så vel på norsk som engelsk)

Vi tilbyr

 • en meget spennende stilling med mulighet til «å sette fotavtrykk» der du vil jobbe med bransje- og samfunnsmessige verdiskapende prosesser 
 • du vil i stor grad påvirke og styre din egen jobbsituasjon, samtidig vil du være en del av et nasjonalt og internasjonalt faglig sterkt miljø
 • som en not-for-profit organisasjon (der våre kunder er våre eiere) med sunn økonomi tenker og anbefaler vi kun langsiktig- og bærekraftige løsninger


GS1 Norway holder til i tidsriktige og moderne lokaler på Brynseng i Oslo. Stillingen rapporterer til Avd. leder Marked- og Forretningsutvikling. For mer informasjon om GS1 Norway, se våre nettsider www.gs1.no

For ytterligere informasjon kontakt vår rådgiver Arne Askautrud i Inspiria Rekruttering på mobil 930 98 023 eller Avd. leder Marked og Forretningsutvikling Knut Vala på mobil 909 45 870. Vi gleder oss til å motta din søknad og CV på post@iras.no snarest.

 

Firmanavn:
GS1 Norway
Kontaktperson:
Arne Askautrud
E-post:
post@iras.no
Telefon:
930 98 023
Søknadsfrist:
Snarest