F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

KLINISKE FARMASØYTER

Kliniske farmasøyter, Sykehusapotekene Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge har et stort og solid fagmiljø innen klinisk farmasi og skal nå utvide denne tjenesten overfor sykehusene i regionen. Vi søker derfor etter flere engasjerte farmasøyter som ønsker å jobbe pasientrettet og pasientnært, og bidra til økt kvalitet på legemiddelbehandling i sykehusene gjennom arbeid i tverrfaglige team. Teoretisk og praktisk opplæring vil bli gitt.
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge HF - Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Stillingstittel:KLINISKE FARMASØYTER
Varighet:Fast

Vi har behov for:
- 4 farmasøyter i faste stillinger ved Sykehusapoteket i Trondheim
- 1 farmasøyt i fast stilling ved Sykehusapoteket i Levanger
- 2 farmasøyt i fast stilling ved Sykehusapoteket i Kristiansund
- 2 farmasøyt i fast stilling ved Sjukehusapoteket i Ålesund

Vi ber om at du i søknaden oppgir hvor du ønsker å jobbe.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk farmasi (legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, legemiddelsamtale)
 • Undervisning og veiledning av pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Legemiddelhåndtering på systemnivå
 • Andre arbeidsoppgaver og arbeidsområder må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Master i farmasi / master i klinisk farmasi
 • Erfaring fra sykehusapotek er en fordel
 • Erfaring fra klinisk arbeid er en fordel
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper

Utdanning

 • Apotektjenester / farmasi
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • Ha et godt pågangsmot og interesse for å få til gode samarbeidsarena
 • Du bør være lærings- og endringsvillig
 • Evner å jobbe etter våre verdier; trygghet, respekt og kvalitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En faglig utfordrende arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • Meget god pensjonsordning
 • Gunstig arbeidstid
 • Faglig utvikling
 • Mulighet for etter-/videreutdanningskurs i klinisk farmasi

Om arbeidsgiveren

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er en del av Helse Midt-Norge RHF. Med våre ca 200 ansatte utgjør vi det største farmasifaglige miljøet i landsdelen. Våre sykehusapotek er lokalisert sammen med sykehusene i Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim,  Levanger og Namsos. Vår oppgave er å sikre god pasientsikkerhet gjennom sikker og kostnadseffektiv legemiddelforsyning til sykehus og pasienter, gi befolkningen tilgang på spesialiserte legemidler og yte kvalifiserte farmasøytiske tjenester til spesialisthelsetjenesten. Dette ivaretas gjennom våre fire kjerneprosesser; klinisk farmasi, ekspedering av resept, legemiddelforsyning og legemiddelproduksjon.

 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

SØK PÅ DEN LEDIGE STILLINGEN HER

Firmanavn:
Kliniske farmasøyter, Sykehusapotekene Midt-Norge
Kontaktperson:
Janne Kutschera Sund
E-post:
Telefon:
913 53 379
Søknadsfrist:
24.mars 2019