F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Kontrollfarmasøyt

Kontrollfarmasøyt, SA Rikshospitalet

Vil du være en av oss – Sykehusapotekene Oslo, Rikshospitalet søker kontrollfarmasøyt Sykehusapotekene HF er sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og vi skal bidra til økt pasientsikkerhet og at sykehusenes legemiddelkostnader holdes så lave som mulig. Vi produserer og leverer legemidler til sykehusene, vi har apotekutsalg for pasienter, pårørende og ansatte, og vi har farmasøytisk rådgivning til helsepersonell og pasienter. Forskning er en viktig del av Sykehusapotekene HFs identitet. Kvalitet, kostnadsbevissthet og kundetilfredshet er førende i alt vi gjør. Vi ønsker deg som er lydhør for dine kollegaer, kundens og organisasjonens behov. Du har erfaring med å operasjonalisere planer og skape engasjement i arbeidet. Du er opptatt av kontinuerlig forbedring og videreutvikling av tjenestene vi tilbyr. Hos oss vil du oppleve et sterkt, engasjert og motivertfagmiljø, og en stilling med ansvar, utfordringer og utviklingsmuligheter. I Sykehusapotekene HF kan du være med å utøve en forskjell i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Ledere hos oss må kunne kjenne seg igjen i og identifisere seg med våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst.  

Arbeidsgiver: Sykehusapotekene HF

Stillingstittel: kontrollfarmasøyt

Stillingsprosent: 100 % (heltid)

Ansettelsesforhold: fast

Arbeidssted: Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Webcruiter- ID: 4046311844

Arbeidsoppgaver

 • Frigivelse lagerproduksjon, resepturleieproduksjon og analyseoppdrag.
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere bla. Internrevisjoner, risikovurderinger og interessentanalyser
 • Forbedringsarbeid 
 • Avvik og endringskontroller 
 • Validering, kvalifisering og prosedyrer 
 • Tjenestesalg av farmasøytisk kompetanse innen produksjon av legemidler
 • Kvalitetsbistand i prosjekter 
 • QP for frigivelse av produkter for kliniske studier

Kvalifikasjoner

 • Master i farmasi 
 • Minimum 2 år med produksjonserfaring eller kvalitetskontroll fra industri eller sykehusapotek. 
 • God kjennskap til regelverk for produksjon av legemidler 
 • Relevant erfaring fra drift av kvalitetssystemer 
 • Gode IT kunnskaper

 
 Det er et krav om å fremlegge politiattest før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Systematisk og løsningsorientert 
 • Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon  Analytisk; forstår raskt komplekse spørsmål og problemer 
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte skriftlig og muntlig (norsk og engelsk) 
 • Strukturert og metodisk tilnærming 
 • Må takle høyt arbeidstempo og raske endringer
 • Fleksibel og trives med en stor kontaktflate 

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Kurs og lederutviklingsprogram 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Helse Pluss - vi har fokus på ivaretakelse av våre ansattes helse 
 • Lønn etter avtale 

SØK PÅ DEN LEDIGE STILLINGEN HER

Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket består av over 750 ansatte som er fordelt på 17 sykehusapotek fra Lillehammer til Kristiansand, samt hovedkontor i Oslo. I 2017 hadde vi en omsetning på 3,6 milliarder. Vår visjon er å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre gjennom å bidra til bedre pasientsikkerhet og god sykehusøkonomi.
Sykehusapotekene HF er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden.
 

 

Firmanavn:
Kontrollfarmasøyt, SA Rikshospitalet
Kontaktperson:
Tone Rojahn (sykehusapoteker)
E-post:
Telefon:
958 23 865
Søknadsfrist:
21.april 2019