F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Rådgiver/seniorrådgiver- Akutte forgiftninger Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskader forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har som overordnet mål for forskningen at den skal være av høy kvalitet, internasjonalt konkurransedyktig og ha strategisk betydning for instituttets samfunnsoppdrag og mål.

Ved Giftinformasjonen, Avdeling for akutte forgiftninger er det ledig 2 stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. Begge stillingene er midlertidige med varighet ut 2019 med mulighet for forlengelse. Rask tiltredelse er ønskelig.

Avdelingens hovedoppgave er å gi råd og veiledning til allmennhet og helsetjenesten innen akutte forgiftninger via den døgnåpen telefonrådgivningstjenesten – Giftinformasjonen. Gjennom tjenesten besvares rundt 45 000 henvendelser årlig, med høysesong i sommerhalvåret. Å samle, systematisere og gjøre tilgjengelig dokumentasjon som grunnlag for rådgivningstjenesten er også en viktig del av vårt arbeid. Avdelingen driver i tillegg utstrakt informasjonsvirksomhet via ulike kanaler. Avdelingen har per i dag 23 årsverk.

Avdelingen er landets kompetanseorgan for akutte forgiftninger. Viktige målsettinger for avdelingens arbeid er optimal håndtering av akutte forgiftninger, økt kunnskap om forgiftninger og forgiftningsfare i allmennhet og helsetjeneste og god beredskap ved kriser som involverer kjemikalier. Nødvendige forutsetninger for å kunne nå disse målene er høy kompetanse hos avdelingens medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Besvare henvendelser på den døgnåpne telefontjenesten. Dette innebærer turnusarbeid med dag- kvelds- og nattevakter inkludert i helg- og helligdager
 • Utarbeide dokumentasjon og behandlingsanbefalinger til bruk i rådgivningstjenesten og på egne nettsider
 • Bidra i avdelingens arbeidsgrupper etter prioriteringer og løpende behov
 • Bidra innen avdelingens øvrige prosjekter/ arbeidsoppgaver og eventuelt i oppgaver på tvers av organisasjonen i folkehelseinstituttet

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning som cand.pharm./master i farmasi, cand. med, cand.med.vet. eller tilsvarende relevant medisinsk/kjemisk/biologisk universitetsutdanning med kunnskaper innen klinisk toksikologi, farmakologi, fysiologi og kjemi
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • For tilsetting som seniorrådgiver kreves det lang og bred erfaring innen fagområdet (minst 9 års relevant erfaring)
 • Beherske norsk meget godt muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i engelsk

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Farmasi
 • Veterinær
 • Toksikologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag
 • Høyskole / Universitet, Mastergrad/ Siv
 • Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • God vurderings- og beslutningsevne
 • Evne til å møte nye utfordringer og finne fleksible løsninger
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte oppgaver i et aktivt fagmiljø
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • Lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Søk på stillingen her

Firmanavn:
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson:
Mari Tosterud
E-post:
Telefon:
918 42 919
Søknadsfrist:
16.september 2018