F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Rådgiver/spesialrådgiver – RELIS Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helseregion Sør-Øst (RELIS Sør-Øst) bistår helsepersonell med legemiddelspørsmål i pasientbehandlingen, gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon og driver regionalt bivirkningsarbeid. RELIS Sør-Øst er en seksjon ved Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus og har ca. 13 årsverk. Hos oss arbeider det både farmasøyter og leger og vi har et løpende samarbeid med kliniske farmakologer på avdelingen.

En av våre erfarne medarbeidere skal nå slutte hos oss og vi har ledig en fast stilling.
Vi har i tillegg ledig et ettårig vikariat.
Søkere bes angi om de er interessert i begge stillingene.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Vi gir råd til helsepersonell som har spørsmål om legemidler, når det gjelder behandling, bivirkninger, graviditet/amming, interaksjoner med mer. Vi tilbyr også rådgivning til gravide og ammende kvinner som telefon- og nettjeneste. Stillingene gjør det mulig å kombinere klinisk og annen erfaring med en teoretisk tilnærming.
 • I 2018 skal vi videreføre et pilotprosjekt med kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter i allmennpraksis (KUPP).
 • Det er mulighet for bred kontakt med helsepersonell i region Sør-Øst, fagmiljøer på sykehusene og RELIS-medarbeidere i de øvrige regionene.
 • Undervisning av helsepersonell og studenter.

Kvalifikasjoner

 • Lege eller farmasøyt med erfaring fra relevante fagområder og interesse for farmakologi og legemiddelspørsmål. Spesialkompetanse innen et relevant fagområde er en fordel.

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Farmasi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på faglig bakgrunn, god vurderingsevne, initiativ og evne til å arbeide raskt, systematisk og selvstendig. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til samarbeid og kommunikasjon er nødvendig.
 • Vi har økende aktiviteter innen undervisning og formidling i helseregionen og interesse og erfaring innen dette feltet er en fordel.

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Arbeidsuke 37,5 timer ma-fr, dagtid, uten vakter.
 • Tverrfaglig og hyggelig miljø med varierte arbeidsoppgaver.
 • Arbeidsplassen er en del av inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Anslagsvis 10 reisedager

Søk på stillingen
 

Firmanavn:
Oslo Universitetssykehus HF
Kontaktperson:
Tone Westergren
E-post:
tone.westergren@oslo-universitetssykehus.no
Telefon:
928 40 523
Søknadsfrist:
17.juni 2018