F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Spesialkonsulent II- Farmasøyt- vikariat

Spesialkonsulent II/ farmasøyt, Oslo kommune - Sykehjemsetaten

VIL DU BIDRA TIL AT BEBOERE OG PASIENTER PÅ VÅRE LANGTIDSHJEM OG HELSEHUS FÅR EN GOD LEGEMIDDELBEHANDLING?

I Sykehjemsetatens administrasjon er det ledig et vikariat for klinisk farmasøyt, i første omgang ut 2019. Det er ønskelig med rask oppstart. Stillingen er nyopprettet og jobben som klinisk farmasøyt vil bli variert og faglig utfordrende. Du vil bli en del av et stort tverrfaglig miljø i Sykehjemsetaten.

Arbeidsgiver: Oslo kommune - Sykehjemsetaten

Stillingstittel: Spesialkonsulent II - Farmasøyt - vikariat

Sted: Oslo

Varighet: vikariat

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til forbedringsarbeid
 • Jobbe aktivt for å sikre at samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger gjennomføres
 • Undervisning, rådgivning og veiledning av pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av internrevisjon
 • Opprette og drifte legemiddelkomite i Sykehjemsetaten
 • Delta i tverrfaglig samhandling i helsehus og langtidshjem
 • Revidere og utvikle prosedyrer innenfor området
 • Planarbeid for å oppfylle kravene i henhold til lover og forskrifter om legemiddelhåndtering i langtidshjem og helsehus
 • Stimulere til, og delta i fagutvikling og forskning
 • Bidra med studentveiledning innenfor dette området

Kvalifikasjoner

 • Cand.pharm./Master i farmasi og/eller master i klinisk farmasi
 • Norsk autorisasjon som farmasøyt
 • Erfaring fra klinisk arbeid er en fordel
 • Erfaring fra sykehusapotek er en fordel
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper

Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Selvgående og ansvarsfull
 • Positiv og engasjert
 • Personlig egnethet tillegges vekt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En viktig stilling med stor kontaktflate og mulighet for å bygge stort nettverk
 • Dynamisk og innovativt arbeidsmiljø hvor du får mulighet til å påvirke
 • Interessante utfordringer med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Søknad merkes: 4052999803

Tiltredelse: 01.05.2019

Sektor: Offentlig

Sted: Nedre Slottsgate 3, 0157 Oslo

SØK PÅ STILLINGEN HER

Firmanavn:
Spesialkonsulent II/ farmasøyt, Oslo kommune - Sykehjemsetaten
Kontaktperson:
Anne-Kristin Bjerga Bjåen (direktør kvalitet og utvikling)
E-post:
Søknadsfrist:
15.april 2019