F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Sykehusfarmasøyt i Finnmarkssykehuset

Helse Nord, Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi og har et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består av 3 apotek, med avdelinger ved alle sykehusene i Helse Nord. Hovedkontoret ligger i Tromsø og helseforetaket har til sammen ca 120 ansatte.

I forbindelse med Helse Nords satsning på farmasøytiske tjenester har Sykehusapotek Nord opprettet en ny stilling som sykehusfarmasøyt i Finnmarkssykehuset. Farmasøyten vil ha tilholdssted i Kirkenes, men det vil bli noe reisevirksomhet i forbindelse med sykehusets andre enheter i Finnmark. Det vil legges til rette for samarbeid med farmasøytene i Finnmarkssykehuset samt de andre farmasøytene i Sykehusapotek Nord. Organisatorisk vil stillingen ligge under Avdeling for farmasifaglig rådgivning i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk farmasifaglige oppgaver som for eksempel
 • Samstemming av legemiddellister
 • Legemiddelgjennomgang
 • Legemiddelsamtaler og pasientinformasjon

Farmasifaglig rådgivning som for eksempel

 • Undervisning av helsepersonell
 • Systemrevisjon
 • Deltakelse i legemiddelrelaterte utvalg
 • Oppfølging av legemiddelforbruket
 • Bidra til en god helhetlig legemiddellogistikk

Kvalifikasjoner

 • Cand.pharm eller master i farmasi
 • Grundig opplæring vil bli gitt.
   

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Nina Bjæring Brox.   Mobil 915 58 176.

Se fullstendig utlysningstekst og lenke til elektronisk søknad på www.sykehusapotek-nord.no

Søknadsfrist: 3. august 2018

Firmanavn:
Helse Nord, Sykehusapotek Nord HF
Kontaktperson:
Nina Bjæring Brox
E-post:
Søknadsfrist:
3. august 2018