F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Sykehusfarmasøyt Tromsø

Sykehusapoteket i Tromsø

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi og har et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består av 3 apotek, med avdelinger ved alle sykehusene i Helse Nord. Hovedkontoret ligger i Tromsø og helseforetaket har til sammen ca 120 ansatte.

Sykehusapotek har mange ansvarsområder. Vi betjener kunder i apotekutsalget, produserer legemidler og er leverandør av legemidler til sykehus. I tillegg gir vi farmasifaglig rådgivning til pasienter og helsepersonell. Innenfor alle disse områdene bidrar Sykehusapotek Nord aktivt i utviklingen av sykehusfarmasi og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Vi legger stor vekt på samhandling og pasientsikkerhet med utgangspunkt i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.
 

I forbindelse med økt satsning på klinisk farmasi i Helse Nord, ønsker Sykehusapoteket i Tromsø å ansette en ny sykehusfarmasøyt. Farmasøyten vil bli ansatt i avdeling for farmasifaglig rådgivning.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil avhenge av søkers kvalifikasjoner, interesser og apotekets behov. Det vil kunne være klinisk farmasifaglige oppgaver og rådgivningsoppgaver som for eksempel:
 • Samstemming av legemiddellister
 • Legemiddelgjennomganger
 • Legemiddelsamtaler og pasientinformasjon
 • Undervisning av helsepersonell
 • Systemrevisjoner
 • Deltagelse i legemiddelrelaterte utvalg
 • Oppfølging av legemiddelforbruket
 • Bidra til en god helhetlig legemiddellogistikk

Kvalifikasjoner

 • Søkere på stillingen må være cand.pharm. eller master i farmasi
 • Det vil bli gitt grundig opplæring innen både klinisk og rådgivningsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet
 • Evne til å ta initiativ og tenke nytt
 • Løsningsorientert
 • Faglig engasjement
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Et sterkt faglig miljø. På Sykehusapoteket i Tromsø er det ansatt 27 farmasøyter med kompetanse innen ulike farmasifaglige områder.
 • Gode muligheter til faglig utvikling. Det er mulighet for å delta på både nasjonale og internasjonale kurs og konferanser

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Nina Bjæring Brox   mob. 915 58 176

Se fullstendig utlysningstekst og lenke til elektronisk søknad på www.sykehusapotek-nord.no

Firmanavn:
Sykehusapoteket i Tromsø
Kontaktperson:
Nina Bjæring Brox
E-post:
Telefon:
915 58 176
Søknadsfrist:
23.september 2018