Søk etter tag

2/2014 13 treff

Tøff prosess mot enklere løp

Om et skuespill i tredjeklasse, en utplassering i åttende eller det faktum at hun har vært realfagsmenneske hele skoletiden er årsak til at Thrina Loennechen valgte farmasien, skal vi ikke spekulere i. Det som er et faktum er at hun er svært fornøyd med valget hun tok.

Score: 6.5323896

Egenskaper som tilpasningsevne og kreativitet har vært tvingende nødvendig.

Score: 6.5323896

Etter å ha fått utsatt fristen med en måned, har nå norske myndigheter levert sitt svar til ESA i saken som dreier seg om offentlig finansiering av sykehusapotek, og spesielt om publikumsavdelingenes kryssubsidiering av virksomheten inn mot sykehusene.

Score: 6.5323896
Bjerkan og Holmboe

Pasientene har sagt sitt om sine erfaringer med norske sykehus i 2012, og seniorforsker Anne Mette Bjerkan og forsker Olaf Holmboe ved Kunnskapssenteret forteller mer om både undersøkelsen og funn.

Score: 6.5323896
Utvinner det arktiske gullet

Forskningsparken i Tromsø er arena for et moderne Klondike, hvor naturressurser, forskning og gründerskap møtes. Fra ishavet hentes muligens morgendagens legemiddelnyhet, og det skapes en industri som skal gi oss nordmenn noe å leve av etter det sorte gullets tid.

Score: 6.5323896
Fire om 3 + 2

Mens intensjonen bak endringer ofte er å skape forbedring, hører barnesykdommer og overgangsproblemer også med i samme prosess. Det mener også fire farmasistudenter i Tromsø, som fikk et helt annet studieløp enn hva de hadde søkt på.

Score: 6.5323896

Instituttledelsen ved Institutt for farmasi i Tromsø er forelagt studentenes kritikk av overgangen til en 3 + 2-løsning, og instituttleder Thrina Loennechen svarer studentene.

Score: 6.5323896