Søk etter tag

3 + 2 16 treff

Denne våren har det vært mye fokus på utviklingen av 3 + 2-modellen for farmasiutdanningene både i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift og i Apotekforeningens tidsskrift. Diskusjonene og prosessene rundt dette gjør meg bekymret, særlig i forhold til kvaliteten i fremtidens utdanninger.

Kronikk

Score: 6.3460183
Henrik Schultz

Instituttleder Henrik Schultz får kritikk av profesjonsrådsleder Thrina Loennechen etter at Universitetet i Oslo trer ut av det nasjonale samarbeidet om en 3 + 2-modell. Selv mener han, og universitetet, at de forholder seg til europeisk standard.

Score: 6.3460183
Reagerer sterkt på 3 + 2-nei fra UiO

Thrina Loennechen, leder av profesjonsrådet, karakteriserer Universitetet i Oslos (UiO) 3 + 2-kuvending som respektløs.

Score: 6.3460183
Ingen 3 + 2 i Oslo

Universitetet i Oslo avslutter arbeidet med en 3 + 2-løsning for farmasiutdanningen.

Score: 6.3460183
Flott jubileumsmarkering  i Bergen

Fredag 14. februar ble 10-årsjubileet for farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB) markert med et faglig seminar og middag for inviterte gjester fra profesjonen, samarbeidsparter, ­nåværende og tidligere studenter.

Score: 6.3460183
Fire om 3 + 2

Mens intensjonen bak endringer ofte er å skape forbedring, hører barnesykdommer og overgangsproblemer også med i samme prosess. Det mener også fire farmasistudenter i Tromsø, som fikk et helt annet studieløp enn hva de hadde søkt på.

Score: 6.3460183

Instituttledelsen ved Institutt for farmasi i Tromsø er forelagt studentenes kritikk av overgangen til en 3 + 2-løsning, og instituttleder Thrina Loennechen svarer studentene.

Score: 6.3460183