Søk etter tag

6/2007 16 treff

Farmasistudenter i Oslo har utviklet legemidler verden ikke har sett maken til. På liksom.

Score: 6.3460183

Dersom farmasøytprofesjonen skal komme bedre frem i mediene, må NFF gå foran som et godt eksempel.

Score: 6.3460183

Det er rådet den britiske farmasøyten Martin Palmer kommer med i en artikkel i The Pharmaceutical Journal i 2005. I et leserinnlegg peker han på at folk flest ikke vet hva farmasøyter gjør og kan. Han hevder at gamle forestillinger om farmasøyter som rene kontrollører, etikettslikkere og vanlig butikkpersonale fortsatt lever i beste velgående. Han mener dette skyldes at farmasøyter og den farmasøytiske profesjon er lite synlig i media og det han kaller «the mainstream culture».

Score: 6.3460183
Flere fagartikler, takk!

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) har nylig gjennomført en spørreundersøkelse om bladet og dommen er klar: Fagartikler er hyppigst lest og leserne vil ha enda mer fagstoff. Undersøkelsen gir også et tydelig svar på at tiden er moden for å publisere NFTs artikler på nett, samtidig som respondentene uttrykker et sterkt ønske om å beholde den månedlige papirutgaven.

Score: 6.3460183
Trenger farmasøyter til humanitært arbeid

En økning i antall store medisinske prosjekter og flere store kriser er årsakene til at Leger Uten Grenser nå rekrutterer flere farmasøyter til sine humanitære prosjekter. Farmasøyter oppfordres herved til å være med på å redde liv.

Score: 6.3460183

Cand.pharm. Kirsten K. Viktil forsvarte 4. mai i år sin doktorgradsavhandling med tittelen «Drug-related problems in hospitalized patients – a major challenge in current medicine» ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. I arbeidet konkluderer hun med at det er viktig å ha fokus på legemiddelrelaterte problemer (LRP) når pasientens legemiddelbehandling skal følges opp. Forebyggende tiltak kan da settes inn før uønskede effekter opptrer. Avhandlingen viser videre at kliniske farmasøyter spiller en viktig rolle i å avdekke, løse og forebygge LRP hos pasienter i sykehus.

Score: 6.3460183

Doktorgradsarbeidet med tittelen «Bioactive pectic polymers from Malian medicinal plants» ble utført ved Avdeling for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, innen fagområdet farmakognosi i perioden 2002–2007.

Score: 6.3460183