Søk etter tag

6/2014 15 treff

Henrik Schultz

Instituttleder Henrik Schultz får kritikk av profesjonsrådsleder Thrina Loennechen etter at Universitetet i Oslo trer ut av det nasjonale samarbeidet om en 3 + 2-modell. Selv mener han, og universitetet, at de forholder seg til europeisk standard.

Score: 6.4050593
Alltid beredt

Med årets lønnsoppgjør friskt i minne, hvor man var nær ved å ende i konflikt, har vi bedt leder av Norges Farmaceutiske Forening, Tove Ytterbø, fortelle mer om konfliktberedskapen.
 

Score: 6.4050593
Tenker lønn hele året

Hvordan er gangen i arbeidet med lønnsoppgjøret, hvordan kommer foreningen frem til kravene som skal fremsettes? Vi har bedt NFFs forhandlingssjef Wencke Sartori Eide utdype.

Score: 6.4050593

Mens Boots Norge AS ønsket å legge ned sitt apotek i Sauda og gjøre det om til medisinutsalg, ville Legemiddelverket at apotekkjeden skulle opprettholde driften. Da tiden løp fra Legemiddel­verket, endte det med at Boots fikk det som de ville.

Score: 6.4050593
På lag med naturen

Det er ikke noe annet han heller ville bruke potensielt ledig tid til enn å rydde beiter, grøfte, sette opp gjerder og drive med vedlikehold av driftsbygninger, innrømmer sauebonde Svein Haavik fra Nedre Brattland i Bergen kommune. Foruten sauebonde er han professor og leder av Senter for farmasi, Universitetet i Bergen (UiB).

Score: 6.4050593

Utdanningspolitiske spørsmål er og blir en akilleshæl i det farmasøytiske miljøet.

Score: 6.4050593