Søk etter tag

Antibiotikaresistens 23 treff

Forbruket av antibiotika til human bruk i Norge er på vei ned, men det er fortsatt behov for å endre holdninger og få spredd informasjon om fornuftig bruk av antibiotika. Apotekpersonale har høy tillit i befolkningen, og farmasøyter kan bruke dette til informasjonsformidling, kunnskapsutveksling og oppmuntre til positive endringer i adferd.

Score: 6.016217
Antibiotikaresistens illustrasjon

Ny rapport fra Verdens helseorganisasjon viser stor mangel på nye antibiotika under utvikling. De mener det er en stor trussel i kampen mot antibiotikaresistens.

Score: 6.016217
Dag Berild Akademikerprisen

Antibiotikaforsker Dag Berild mener det er direkte feil at man alltid skal fortsette antibiotikabehandling selv om pasienten er bedre — Jo lenger man behandler, dess mer resistens blir det, mener han. 

Score: 6.016217