Søk etter tag

Apotekavanse 3 treff

Apotekavanse grafikk

Så lenge rentenivået er lavt, kan kronetillegget fortsatt økes og prosenttillegget fortsatt reduseres uten at det skulle medføre problemer for apotekene, mener Legemiddelverket i rapport.

Score: 7.619717

Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) foreslår endringer i legemiddelforskriften som et priskorrektiv på generika som faller innenfor trinnprissystemet, og en ­justering av ­apotekenes avanse for legemidler som er regulert av maksimalpris. Forslaget får en delt mottakelse av Apotekforeningens administrerende direktør, Per T. Lund.

Score: 7.619717