Søk etter tag

E-resept 19 treff

Bodil Rabben, Direktoratet for e-helse

Det nyopprettede Direktoratet for e-helse har ansvar for å tilrettelegge en rekke tjenester som farmasøyter bruker i hverdagen. For å gjøre det trenger de farmasøytenes kompetanse.

Score: 6.0636325
Terje Wistner, direktør for e-helse og teknologi, Apotekforeningen

En ny undersøkelse viser ifølge Apotekforeningen at bruken av e-resept har hatt en positiv utvikling de siste to årene. Men økt bruk har også ført med seg visse utfordringer.

Score: 6.0636325
Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke moderniseringsarbeidet som gjøres med e-reseptløsningen i statsbudsjettet for 2016.

Score: 6.0636325
Ingen mistanke om snoking

Etter å ha mottatt Datatilsynets kontrollrapport om Resept­formidleren har Helsedirektoratet, og avdelingsdirektør for avdeling kjernejournal og ­e-resept, Anne-Lise Härter, klart å lukke avviket i løpet av de tre ukene de var tildelt for å etablere plan for lukking av avvik. Direktøren understreker samtidig at man i direktoratet ikke har noen indikasjon på at apotekansatte snoker i Reseptformidleren. 

Score: 6.0636325
Burde oppdaget feilene selv

Datatilsynet ser alvorlig på avvikene man fant i Reseptformidleren, og rådgiver Marius Engh ­Pellerud er klar på at Helsedirektoratet burde ha oppdaget disse selv.

Score: 6.0636325