Søk etter tag

helse- og omsorgsdepartementet 8 treff

Kart Norge_illustrasjon

Flere distriktsapotek fikk ikke bevilget driftsstøtte for 2015, ettersom det ble søkt om flere penger enn det var satt av til driftsstøtteordningen. 

Score: 6.83258