Søk etter tag

Helsedirektoratet 11 treff

Ønsker å inspirere

Det blir neppe noen tåredryppende innlevering av ­nøkkel­kortet når Anne Berit Walter nå forlater Helsedirektoratet, men det skyldes først og fremst at hun gleder seg til å ta fatt på sin nye oppgave som studieleder for farmasi ved ­Høgskolen i Oslo og Akershus 1. september. Der håper hun å bidra til å styrke miljøet ytterligere slik at studentene inspireres.

Score: 6.5547333

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet og Legemiddelverket i oppdrag å se nærmere på legemiddelinformasjon, farmasøytiske tjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling i forbindelse med den kommende legemiddelmeldingen. Og, Farmaceutene er invitert med på rådslag.

Score: 6.5547333
Ingen mistanke om snoking

Etter å ha mottatt Datatilsynets kontrollrapport om Resept­formidleren har Helsedirektoratet, og avdelingsdirektør for avdeling kjernejournal og ­e-resept, Anne-Lise Härter, klart å lukke avviket i løpet av de tre ukene de var tildelt for å etablere plan for lukking av avvik. Direktøren understreker samtidig at man i direktoratet ikke har noen indikasjon på at apotekansatte snoker i Reseptformidleren. 

Score: 6.5547333
Tallenes klare tale

Leder i Farmaceutene, Tove Ytterbø, forteller at foreningen reagerte umiddelbart på oppslaget i Aftenposten.

Score: 6.5547333