Søk etter tag

HOD 36 treff

Pasientens legemiddelliste

Manglende oversikt over pasientenes legemiddelbehandling for helsepersonell har i flere år ført til at legemidler kan knyttes til pasientskader. Nå håper HOD at pasientens legemiddelliste vil kunne gi tryggere behandling.

Score: 5.6047945