Søk etter tag

Interaksjoner 14 treff

RELIS informerer, NFT nr. 11/2012: RELIS ønsker at flere interaksjoner meldes som bivirkninger. En bivirkning er en «skadelig eller ­utilsiktet virkning» og en interaksjon som fører til en skadelig eller utilsiktet virkning skal meldes på lik linje med andre bivirkninger.

Score: 6.4661098

Å slå opp interaksjoner kan være tidkrevende. I tillegg er det ikke alltid like lett å finne ut hvorvidt interaksjonene er klinisk relevante eller ikke. På nettet finnes snarveier til hurtig, oppdatert, pålitelig og ikke minst gratis informasjon om legemidlers innbyrdes påvirkning.  

Score: 6.4661098

Norske leger er ikke klar over bivirkningsrisiko ved statinbruk. Bivirkninger kan imidlertid forebygges av apotekfarmasøyter, viser en ny, norsk studie.

Score: 6.4661098