Søk etter tag

Legemiddelmangel 14 treff

Tomt for 164 ulike legemidler

Det har aldri vært så stor mangel på viktige legemidler på apotek og sykehus.

Score: 6.339822

Legemiddelmangel er viet stor oppmerksomhet den seneste tiden, noe som har fått Apotek 1 Gruppen AS til å melde seg på – da i form av en e-post til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Score: 6.339822