Søk etter tag

Legemiddelsamtale 4 treff

Jakten på problemresepten

Det er utrolig mye vi kan oppdage av feil bare ved en kort dialog med kunden, sier Solveig Nordbø. Før sommeren holdt hun foredrag på Vett (avdeling for videre- og etterutdanning ved Farmasøytisk institutt) om problemresepter.

Score: 7.527308

Hilde Frøyland og Kirsten K. Viktil ved Diakonhjemmet Sykehusapotek skal holde kurs for å lære farmasøyter om å mestre den gode legemiddelsamtale. — Å lytte til brukeren, stille gode spørsmål og oppsummere samtalen, er de viktigste samtaletipsene, sier cand.pharm. Frøyland.

Score: 7.527308