Søk etter tag

Legemiddelverket 67 treff

Brexit illustrasjon

Når Storbritannia offisielt er utmeldt av EU etter mars 2019, vil ikke britiske leger lenger kunne skrive ut resepter som gjelder i EU- eller EØS-området. Det kan gi vanskeligheter for selskap som Hexpress Healthcare Ltd sine aktiviteter i Norge. 

Score: 4.92237
Laks illustrasjonsbilde

Legemiddelverket mener det trengs mer klinisk dokumentasjon på sikkerhet og effekt for laksevaksinen Clynav.

Score: 4.92237
Banksy_EU-kunst

Dersom EMAs hovedkontor flyttes fra England til Sverige eller Danmark, vil det kunne få stor betydning for hele den nordiske regionen, mener Legemiddelindustrien.

Score: 4.92237
Legemiddelverket

I januar 2016 vedtok Legemiddelverket at Apotek 1 Gruppen måtte stoppe salget av uregistrerte legemidler til sykehjem. Nå har Helse- og omsorgs-departementet opphevet vedtaket.

Score: 4.92237
Kart Norge_illustrasjon

Flere distriktsapotek fikk ikke bevilget driftsstøtte for 2015, ettersom det ble søkt om flere penger enn det var satt av til driftsstøtteordningen. 

Score: 4.92237