Søk etter tag

Media 6 treff

Forfatteren Marianne Lilletvedt har som doktorgradsstipendiat ved Farmasøytisk institutt skrevet et essay om medias omtale av legemidler, i forbindelse med et obligatorisk etikkurs ved Universitetet i Oslo våren 2009. Denne artikkelen er en redigert utgave av essayet. Lilletvedt hevder at hovedproblemet med avisenes formidling av legemiddelinformasjon og helse er ­feilaktige og villedende overskrifter.

Score: 7.201103

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har opprettet sin egen fagredaksjon og satser på å gjøre tidsskriftet til en attraktiv ­publiseringskanal for norske farmasøyter. — En milepæl er nådd, sier redaktøren.

Score: 7.201103

Dersom farmasøytprofesjonen skal komme bedre frem i mediene, må NFF gå foran som et godt eksempel.

Score: 7.201103

Det er rådet den britiske farmasøyten Martin Palmer kommer med i en artikkel i The Pharmaceutical Journal i 2005. I et leserinnlegg peker han på at folk flest ikke vet hva farmasøyter gjør og kan. Han hevder at gamle forestillinger om farmasøyter som rene kontrollører, etikettslikkere og vanlig butikkpersonale fortsatt lever i beste velgående. Han mener dette skyldes at farmasøyter og den farmasøytiske profesjon er lite synlig i media og det han kaller «the mainstream culture».

Score: 7.201103
Flere fagartikler, takk!

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) har nylig gjennomført en spørreundersøkelse om bladet og dommen er klar: Fagartikler er hyppigst lest og leserne vil ha enda mer fagstoff. Undersøkelsen gir også et tydelig svar på at tiden er moden for å publisere NFTs artikler på nett, samtidig som respondentene uttrykker et sterkt ønske om å beholde den månedlige papirutgaven.

Score: 7.201103