Søk etter tag

Migrene 7 treff

Migrene antas å være underbehandlet. I forbindelse med en bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo har artikkelforfatterne gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge omfang og bruk av forebyggende legemidler. Mange pasienter kunne hatt nytte av forebyggende behandling, og bedre informasjon om dette vil være et viktig skritt på veien for bedre behandling.

Score: 6.946568