Søk etter tag

NFF 17 treff

Arbeidet med en posisjonerings- og kommunikasjonsstrategi for Norges Farmaceutiske Forening (NFF) går sin gang, og målsettingen er å bli en tydelig helsepolitisk aktør på legemiddelområdet. Leder Tove Ytterbø er klar på at dette også vil kunne føre til høyere temperatur innad i foreningen, og anser det som positivt at NFF får engasjert medlemmene sine.

Score: 6.291241
Lytter til foreningens kritiske røster

Medlemsundersøkelsen, omtalt i NFT nr. 9/2013, som nylig er utført av Norges Farmaceutiske Forening (NFF), ga også respondentene mulighet til å lette på trykket via en tilbakemeldingspost med fritekst. Her ble det, i tillegg til ros, også fremsatt en del kritikk knyttet til lønnsforhandlinger, gjennomslagskraft og sågar et ulmende eldre foreningsspøkelse, forholdet mellom provisor- og reseptarfarmasøyter.

Score: 6.291241

Etter å ha fått en advarsel fra arbeidsgiver hun følte var urettmessig ilagt, kontaktet farmasøyten NFF. Gjennom juridisk rådgiving og bistand kom man frem til et godt resultat.

Score: 6.291241
Farmaceutenes historie: 1990– : Store omstillinger – hvor går vi?

De siste årene av det gamle tusenåret og de første av det nye ligger bak oss. Vi har gått fra det 100 år gamle industrisamfunnet til et informasjons- og omsorgssamfunn. Apoteksystemet er liberalisert. Og mye tyder på at flere endringer er i vente.

Score: 6.291241
Farmaceutenes historie: 1975–1990: Oljealder og høyrebølge

Denne perioden begynte med harde fronter og våpenkappløp, men endte med dialog og et nytt politisk verdensbilde. 1989 ble det store vendepunktet da Berlinmuren og kommunismen falt. I norsk samfunns­debatt skapte Rastad Bråten-innstillingen diskusjon om fremtidig organisering av apotekvesenet. Store ­nyvinninger i legemiddelbehandling ble belønnet med nobelprisen i medisin og fysiologi i 1988.

Score: 6.291241
Farmaceutenes historie: 1960–1975: Opprør og frigjøring

Det globale perspektivet ble sterkere i denne perioden, til tross for motsetninger og våpenkappløp. 68-erne og andre protestbevegelser gjorde opprør mot urettferdighet, undertrykkelse og storforbruk. I Norge satte striden om medlemskap i EF varige spor. For NFF skulle disse årene bli preget av stort engasjement og ønske om å lede an i samfunnsdebatten om legemidler og farmasi.  

Score: 6.291241
Farmaceutenes historie: 1930–1945: Samarbeid og sammenbrudd

Verdenskrigen var den mest dramatiske begivenheten i denne perioden. Men like stor betydning hadde hendelsene i 30-årene, som vitnet om fremtidstro som la grunnlaget for etterkrigstidens samfunnsmodell. For NFF bød økonomiske krisetider og okkupasjon på store utfordringer.

Score: 6.291241