Søk etter tag

NMD 9 treff

Reseptur illustrasjon

Etter at de i 2014 tapte anbudskonkurransen om å forbli legemiddelgrossist til landets helse-foretak, har Norsk Medisinaldepot (NMD) skaffet en ny kontrakt verdt to milliarder kroner.

Score: 6.7307262

Kvalitetssjef Hanne M. Andresen i NMD mener legemiddelmangel er en bransjefelles problemstilling, og at grossisten selv, som leverer til sykehusapotekene, har gode mekanismer og rutiner for å forhindre at parallelleksport går på bekostning av det norske markedet.

Score: 6.7307262