Søk etter tag

Resept 5 treff

Arbeidet med å lage en ordning for elektronisk håndtering av reseptopplysninger er på god vei. Helsedirektoratet forventer at innføring av elektroniske resepter vil bidra til tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.

Score: 7.350435

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er nå utarbeidet. Hovedtrekkene fra retningslinjene fra 2000 opprettholdes, men for øvre luftveisinfeksjoner er det blitt enda bedre kunnskapsgrunnlag for strenge indikasjoner.

Score: 7.350435
Jakten på problemresepten

Det er utrolig mye vi kan oppdage av feil bare ved en kort dialog med kunden, sier Solveig Nordbø. Før sommeren holdt hun foredrag på Vett (avdeling for videre- og etterutdanning ved Farmasøytisk institutt) om problemresepter.

Score: 7.350435

Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) ønsker å teste ut elektronisk legemiddelkort-tjeneste i løpet av 2007/08 i Tromsø kommune.

Score: 7.350435