Søk etter tag

Tromsø 7 treff

Tøff prosess mot enklere løp

Om et skuespill i tredjeklasse, en utplassering i åttende eller det faktum at hun har vært realfagsmenneske hele skoletiden er årsak til at Thrina Loennechen valgte farmasien, skal vi ikke spekulere i. Det som er et faktum er at hun er svært fornøyd med valget hun tok.

Score: 7.0719123
Fire om 3 + 2

Mens intensjonen bak endringer ofte er å skape forbedring, hører barnesykdommer og overgangsproblemer også med i samme prosess. Det mener også fire farmasistudenter i Tromsø, som fikk et helt annet studieløp enn hva de hadde søkt på.

Score: 7.0719123

Instituttledelsen ved Institutt for farmasi i Tromsø er forelagt studentenes kritikk av overgangen til en 3 + 2-løsning, og instituttleder Thrina Loennechen svarer studentene.

Score: 7.0719123

NFT har forelagt Apotekforeningen kritikken som rettes mot deres ­innblanding i Stavanger-apotekenes reservasjoner knyttet til å ta inn praksisstudenter.

Score: 7.0719123
Tromsø samlet forskere innen legemiddelteknologi og biofarmasi

Like etter årets lengste dag og svenskenes midtsommerfeiring samlet mer enn 80 forskere, hovedsakelig galenikere, fra hele Norden og store deler av Europa seg i Tromsø for et vitenskapelig møte i midnattssolens rike til «2nd Midnightsun Meeting on Drug Transport and Drug Delivery».

Score: 7.0719123