Søk etter tag

UiB 16 treff

— Utfordrende å få politisk vedtak

Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland, er godt orientert om den økonomiske situasjonen ved Senter for farmasi, UiB.

Score: 6.3460183
På lag med naturen

Det er ikke noe annet han heller ville bruke potensielt ledig tid til enn å rydde beiter, grøfte, sette opp gjerder og drive med vedlikehold av driftsbygninger, innrømmer sauebonde Svein Haavik fra Nedre Brattland i Bergen kommune. Foruten sauebonde er han professor og leder av Senter for farmasi, Universitetet i Bergen (UiB).

Score: 6.3460183
Flott jubileumsmarkering  i Bergen

Fredag 14. februar ble 10-årsjubileet for farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB) markert med et faglig seminar og middag for inviterte gjester fra profesjonen, samarbeidsparter, ­nåværende og tidligere studenter.

Score: 6.3460183
Jens Kristian Wold

Etter et langt liv i farmasien og på Blindern pakker professor og farmasøyt Jens Kristian Wold ned sitt kontor ved instituttet. Den nybakte 80-åringen betegnes som den siste gentleman i farmasien, en uttalelse han selv mener er en meget sterk overdrivelse.

Score: 6.3460183
Frank Jørgensen, Alf Henrik Andreassen og Richard Adams

Tirsdag 22. mars inviterte FFU (Farmasøytisk fagutvalg), studentorganisasjonen for farmasi i Bergen, til et faglig seminar om klinisk farmasi. Målet var å få et innblikk i hvordan klinisk farmasi ble startet og hvordan utsiktene ser ut per i dag.

Score: 6.3460183

I løpet av mitt opphold her i Norwich har jeg erfart at farmasøyten spiller en mye ­større klinisk rolle i det britiske helse­vesenet enn det farmasøyten gjør i Norge.

Score: 6.3460183