Søk etter tag

Universitetet i Tromsø 10 treff

lab-illustrasjon

Flere av studiestedene gjør endringer i programplanene for bachelor- og masterstudiene i farmasi. NFT har fått et innblikk i endringene som trer i kraft fra høsten av.

Score: 6.764492
Tromsø feiret 20 gylne år

Institutt for farmasi (IFA) bød på et tettpakket og ambisiøst ­program da de feiret seg selv 12. september. Mange lovord ble instituttet til del under jubileumsseminaret.

Score: 6.764492
Tøff prosess mot enklere løp

Om et skuespill i tredjeklasse, en utplassering i åttende eller det faktum at hun har vært realfagsmenneske hele skoletiden er årsak til at Thrina Loennechen valgte farmasien, skal vi ikke spekulere i. Det som er et faktum er at hun er svært fornøyd med valget hun tok.

Score: 6.764492
Utvinner det arktiske gullet

Forskningsparken i Tromsø er arena for et moderne Klondike, hvor naturressurser, forskning og gründerskap møtes. Fra ishavet hentes muligens morgendagens legemiddelnyhet, og det skapes en industri som skal gi oss nordmenn noe å leve av etter det sorte gullets tid.

Score: 6.764492
Fire om 3 + 2

Mens intensjonen bak endringer ofte er å skape forbedring, hører barnesykdommer og overgangsproblemer også med i samme prosess. Det mener også fire farmasistudenter i Tromsø, som fikk et helt annet studieløp enn hva de hadde søkt på.

Score: 6.764492