Søk etter tag

Utdanning 42 treff

lab-illustrasjon

Flere av studiestedene gjør endringer i programplanene for bachelor- og masterstudiene i farmasi. NFT har fått et innblikk i endringene som trer i kraft fra høsten av.

Score: 5.4627314
— Utfordrende å få politisk vedtak

Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland, er godt orientert om den økonomiske situasjonen ved Senter for farmasi, UiB.

Score: 5.4627314
Læring på nye plattformer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) satser friskt på nye læringsplattformer. Det nyter også farmasistudentene godt av.

Score: 5.4627314
NTNU masterstudium

Et nytt masterstudium i farmasi er i ferd med å bli en realitet ved NTNU i Trondheim. Studiet vektlegger spesielt klinisk farmasi og medisinsk teknologi. Interessen er stor, og fra høsten kan 10 studenter for første gang i historien starte på en trøndersk mastergrad i farmasi.

Score: 5.4627314
Henrik Schultz

Instituttstyret ved Farmasøytisk institutt (FI) har besluttet å ikke ta opp nye studenter til den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi. Manglende økonomisk grunnlag er årsak til at etter- og videreutdanningsmuligheten nå forsvinner, foreløpig.

Score: 5.4627314