Veterinærlegemidler

Veterinærlegemidler

Vi håper at dette temanummeret kan gi faglig påfyll om et legemiddelområde i vekst – og så må vi som utdanner de neste generasjoner av farmasøyter ta ansvar for at disse får grunn-laget de trenger til å føle seg faglig trygge, også når de håndterer veterinærresepter. 

Les om veterinærlegemidler i NFT nr. 3/2018.

Biologiske legemidler

Biologiske legemidler

Det er snart 100 år siden en 14 år gammel gutt med diabetes ble den første pasienten som fikk utprøvende behandling med insulin. Siden den gang har biologiske legemidler revolusjonert behandlingen av mange alvorlige og kroniske sykdommer som diabetes, revmatiske sykdommer, hudsykdommer, inflammatoriske tarmsykdommer og enkelte krefttyper.

Legemiddelmeldingen

Legemiddelmeldingen

Likhetene med svangerskap og fødsel har blitt brukt av flere når den nye legemiddelmeldingen er blitt omtalt. Den har vært etterlengtet, mange har vært bekymret for hvordan den har utviklet seg i månedenes løp, og så er det selvsagt det store øyeblikket, fødselen – eller presentasjonen om du vil. 

Kvinner og legemidler

Kvinner og legemidler

I likestillingens navn, kan det være behov for et temanummer om «Kvinner og legemidler»? Kvinner i Norge i dag har gode forutsetninger for god helse, og har generelt samme tilgang til helsetjenester som menn. ­

Doping

Doping

Grunntanken med idrett er nobel. Det skal tevles på like vilkår, for bare slik vil en verdig vinner kunne kåres. Likevel faller mange for fristelsen å jukse. Her gir vi et innblikk i hvordan juksemakerne blir tatt.

Plantebaserte preparater

Plantebaserte preparater

Felles for plantebaserte produkter er at de inneholder en rekke ulike kjemiske bestanddeler, i motsetning til ordinære legemidler som bare inneholder ett eller noen få veldefinerte virkestoffer. Tradisjonen og interessen for plantebaserte produkter er stor hos publikum og farmasøyter oppfordres derfor til å sette seg inn i dette spennende og komplekse feltet.

Legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. For pasientgruppen handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Forgiftninger

Forgiftninger

Det er mangelfull kunnskap om akutte legemiddelforgiftninger i Norge. Bedre datakvalitet og kodeverk trengs for å kunne bøte på dette.

Legemiddel-beredskap i Norge

Legemiddel-beredskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge? Vi ­har planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare.

 

Les mer