Veterinærlegemidler

Vi håper at dette temanummeret kan gi faglig påfyll om et legemiddelområde i vekst – og så må vi som utdanner de neste generasjoner av farmasøyter ta ansvar for at disse får grunn-laget de trenger til å føle seg faglig trygge, også når de håndterer veterinærresepter. 

Les om veterinærlegemidler i NFT nr. 3/2018.

Artikler