Farmasøyt, apotekeier og apoteker Katarzyna Czulinska har lenge tenkt at det burde være mulig å automatisere mer i apoteket. Under koronapandemien ble det enda viktigere å gjøre det mulig for pasienter å hente legemidler uten å komme inn i apoteket, og hun satte alt inn på å finne en løsning.

 

 

I fjor sommer kom endelig maskinen Pharmaself24 på plass i Konnerud apotek (Ditt Apotek) i Drammen og har siden september vært i full gang.

— Kunden kan hente sin medisin når det passer 24/7. Både i åpningstider og utenom åpningstider, det er alltid åpent, og maskinen er klar til utlevering alle dager når det passer, før jobb, etter jobb, om natta eller søndager, sier hun som ikke kan skjønne hvorfor det ikke er flere som har gjort det samme.

— Det er en genial løsning, altså!

Farmasøyt, apotekeier og apoteker Katarzyna Czulinska ved Konnerud apotek smiler sammen med Pharmaself 24

Foreløpig er det et lite volum som går gjennom roboten, og den håndterer bare en håndfull av apotekets utleveringer. Det øker dog hele tiden, og hun viser til at i Nederland finnes det apotek som gjør 80 prosent av utleveringene av reseptbelagte legemidler gjennom roboten.

Leder i Farmaceutene, Birgitte Lloyd, aksepterer at robotutlevering er en del av fremtiden, men advarer mot å tro at det kan erstatte ansikt til ansikt-møtet mellom farmasøyt og kunde.Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Birgitte Lloyd,

Automatisering, netthandel og robotutlevering har sin plass for å effektivisere apotekdriften i 2024, anerkjenner leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Birgitte Lloyd, men hun er usikker på om personellmangel i apotekene skal løses med færre fysiske kundemøter.

— Som helsepersonell er vår tilstedeværelse en viktig del av den primære helsetjenesten, og min oppfatning er at folk ikke nødvendigvis ønsker mindre ansikt til ansikt-interaksjon, sier hun.

Forbedre, ikke fjerne kundemøtene

— Når apotekeier Czulinska mener at en robot like gjerne kan erstatte mange av pasient- og kundemøtene i hennes apotek, tror jeg kanskje at mitt mål aller først hadde vært å fokusere på hvordan kvaliteten og nærheten i disse møtene kan heves, sier Lloyd og understreker at det er opp til hver enkelt apotekfarmasøyt og apotektekniker å lage alle kundemøter til noe mer enn det en robot kan tilby.

Roboter kan ikke erstatte farmasøyter

Lloyd tviler ikke på at utleveringen i seg selv går trygt for seg i en robot, men kundene som oppsøker råd og kundene farmasøyten ber komme til apoteket, er ikke de eneste som trenger råd. Alle de andre kundemøtene, om det gjelder reseptfrie legemidler eller enkle resepter, kan også være med på å oppdage problemer og sikre riktig legemiddelbruk.

— Alle automatiserte løsninger mangler dialogen og vil ikke kunne oppdage de utfordringene som kan avdekkes i et fysisk møte. Jeg klarer ikke å være enig i at det ikke spiller noen rolle om man møter helsepersonell eller en robot, og at digitalisering og kunstig intelligens erstatter profesjonens faglige kompetanse fullt ut, poengterer Lloyd.

— Så selv om slike selvsagt har kommet for å bli i et moderne og effektivt 2024, så tror jeg man må være ærlig på at det ikke er ett fett om man møter helsepersonell på skjerm eller live.

Ville ha robot i apoteket, ble distributør

Det skal påpekes at Czulinska har flere grunner til å snakke varmt om maskinen. Mannen hennes er nå distributør for Pharmaself24 i Skandinavia gjennom selskapet Madaket som de to eier sammen. Men alt startet med at hun ville automatisere sitt eget apotek. Etter å ha sett maskinen til den italienske leverandøren, Videosystems, og hvordan den fungerte, skjønte de at den hadde et stort potensial i Norge.

— Jeg ville bare kjøpe en maskin og ha det installert her, men så endte det med at mannen min har tatt på seg å være distributør, smiler hun.

 

Akkurat den rutine som er bare å utlevere, det kan roboten gjøre like greit.

Katarzyna Czulinska

Czulinska er en stolt eier av utleveringsroboten som er den eneste av sitt slag i Norge og ganske unik i skandinavisk sammenheng, selv om det begynner å bli vanlig lenger sør i Europa, spesielt i Nederland, og i Storbritannia. Hun forventer ikke å være alene lenge. Så fort Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har lukket tilsynet, som hun forventer når som helst, er hun sikker på at det vil renne inn med bestillinger fra andre norske apotek.

— Jeg vet at det er interesse. Det er veldig mange som har både ringt meg og sendt meldinger om det.

Kjedene følger med på utviklingen, men har ingen umiddelbare planer om å innføre automater

— Apotek 1 planlegger ikke slike løsninger eller liknende nå, konstaterer kommersiell direktør i Apotek 1, Mette Yttervik.

— Vi kan aldri erstatte menneskelig kontakt, og vi er så stolte over den fantastiske jobben våre ansatte gjør hver eneste dag. Det handler ikke bare om å gi gode faglige råd, men å bli møtt med menneskelig varme når man kommer til oss. Vi følger selvsagt med på utviklingen, men vi har ingen planer om å bytte ut ansatte med roboter. Vi ser heller ikke de store økonomiske besparelsene ved dette.

— Vi følger med på utviklingen av ny teknologi i bransjen og ser på mulighetene for å teste en slik automatisering i Boots Apotek, men på dette tidspunktet har vi ingen planer for implementering av denne teknologien, opplyser administrerende direktør i Boots, Kathrine Mehlin.

— Apotekbransjen er i kontinuerlig utvikling, og vi utreder fortløpende ny teknologi som kan hjelpe oss å gi kundene den beste kundeopplevelsen. Vi ser at kundene setter pris på fleksible løsninger, og det er naturlig at teknologi som dette er en del av apotekfremtiden. Vi implementerer for tiden ApoSys som baner vei for teknologisk utvikling fremover. Vi har sett på automatløsning for utlevering, men har per i dag ingen konkrete implementeringsplaner, sier kommunikasjonssjef i Vitusapotek, Camilla Tully, som legger til at de synes det er spennende at deres samarbeidsapotek (Vitusapotek eier kjedekonseptet Ditt Apotek) satser på denne løsningen.

Selv kommer hun snart til å sette inn en maskin, da den mindre versjonen, på sitt andre apotek, Mjøndalen apotek (Ditt Apotek).

— Vi har store planer om å utvide det videre, sier hun som legger til at Innovasjon Norge også synes prosjektet er interessant og har gitt støtte til selskapet.

LES OGSÅ: Danske apotek har visjon om å automatisere reseptutlevering

Bedre tid, mer fag

At helautomatisk utlevering gjør apotekdriften mer effektiv og fleksibel, er åpenbart, og Czulinska er ikke i tvil om at apotekets investering på rundt en halv million kroner er verdt det. Hun har allerede benyttet muligheten til å stenge en time tidligere. Som apotekeier, som kjenner på farmasøytmangelen, er det det også en fordel å kunne få hjelp av en maskin. Samtidig er ikke målet hennes å kutte antallet ansatte. Det viktige er hva den sparte tiden kan brukes til.

— Vi kan ha mer personliggjort kundeservice tilpasset til kunden eller pasienten, fremhever hun.

 
Det er bare utleveringsmaskin. Det er akkurat som et nettapotek eller som klikk og hent, ikke sant. Det er jeg som farmasøyt som bestemmer hva vi kan levere ut uten noe mer intervensjon.

Katarzyna Czulinska

 

Czulinska tror alle som jobber i apotek vet at det kan være stressende både for apotekansatte og kunden, som gjerne vil stille noen spørsmål, med flere tydelig utålmodige kunder bak i køen.

— Mange kunder trenger ikke lange foredrag fra en farmasøyt hver gang de henter sin Aerius. Derfor trenger de ikke stresse seg selv eller kunder som trenger veiledning fra en farmasøyt. De kan hente sin medisin fra roboten. Så det blir bra for alle; kunder får bedre service, og vi får fornøyde kunder, sier hun som mener frigjort tid også vil styrke apotek som helsetilbud.

— Nå kan vi bruke vår faglighet, erfaring og utdanning. Som farmasøyt tenker jeg at det er kjempebra for oss å bruke faget vårt på den måten og ikke bare den rutinemessige utlevering. Akkurat den rutine som er bare å utlevere, det kan roboten gjøre like greit.

Ikke minst tror hun dette blir viktig fremover.

— Det er flere tjenester til apotek på innmarsj, det er legemiddelgjennomgang, medisinstartsamtale, vaksiner eller andre typer av de gode tjenester som kommer nå, og kunden kan komme og få faglige råd. Så det er viktig å frigjøre den tiden. Da kan vi planlegge litt bedre for den daglige driften.

Robot kan sikre legemiddeltilgang  i Bygde-Norge

I Storbritannia har apotekene nylig fått flere oppgaver gjennom Pharmacy First som gir dem rekvisisjonsrett på flere enkle legemidler, og der er det mange apotek som bruker maskiner.

— De tjenestene som har kommet til apotek der, de tar tid og trenger mer engasjement. Der sier de at det er mye enklere for dem å ha et ekstra medlem – nesten – som kan utlevere alt det andre.

baksiden av utleveringsroboten Pharmaself24

Apotekeren viser til NFTs temanummer om forsendelser, hvor det blant annet kommer frem at det noen steder i distriktene, ikke minst lengst nord, kan være vanskelig og dyrt å få jevn tilgang til legemidler. Det mener Czulinska kan løses som i Nederland hvor det er mange apotek som drifter flere maskiner rundt i nærområdet og fyller dem jevnlig med bestillinger.

— Jeg synes det er en veldig bra løsning. En liten, kompakt maskin kan stå for eksempel i en jokerbutikk, et rådhus eller en offentlig bygning, og så er det en gang om dagen eller noen ganger i uken fylt opp med bestillinger. Da kan kunden hente når det passer og er ikke avhengig av å vente til budet eller skipet kommer.

LES OGSÅ: Testkjøp fra nettapotek viste avvik

Kan hente legemidler og lufte hunden

Gjennom roboten, som har plass til pluss-minus 170 pakker om gangen, kan Konnerud apotek levere ut alt av varer. De leverer også reseptbelagte legemidler, utenom kjølevarer og A- og B-preparater.

— Men alt annet som får plass der, kan man hente.

Pasienten bestiller på nett via vitusapotek.no og velger uthenting fra maskin og betaler ved henting. Apoteket håndterer bestillingen som alle andre utleveringer, med farmasøytkontroll og alt annet nødvendig, og legger det inn i maskinen. Derfra tar maskinen over og sender ut en sms med beskjed om at pakken er klar til henting og en kode.

— Kunden kan hente det når det passer for kunden, når han lufter hunden eller kjører til jobb, og hvis han har spørsmål, så kan han komme innom apoteket, sier hun og legger til at for kunden blir det ganske likt som å bruke nettapotek, men du henter selv når det passer og må ikke være hjemme og vente på budet.

 

Jeg klarer ikke å være enig i at det ikke spiller noen rolle om man møter helsepersonell eller en robot, og at digitalisering og kunstig intelligens erstatter profesjonens faglige kompetanse fullt ut.

Birgitte Lloyd, leder Norges Farmaceutiske Forening 

 

Alt registreres, og hun kan opplyse at de aller fleste henter uansett innen åpningstiden, men det har vært henting midt på natta, og hun forventer mer av det etter hvert som det blir flere automatiske utleveringer og lysere netter.

LES OGSÅ: Avvik etter tilsyn hos 11 av 15 forsendelsesapotek

Farmasøyten gjør alle farmasifaglige vurderinger

— Er det faglig forsvarlig å automatisere legemiddelutlevering?

— Ja. Jeg gjør uansett de faglige vurderingene. Vi må ta farmasøytkontroll på alt, ikke sant. Og hvis det er noe, for eksempel feil dosering på resept, da tar jeg kontakt med rekvirenten og avklarer først. Akkurat på samme måte som ekspedering ved skranken. Hvis det er første gang, så kan jeg kanskje vurdere å be dem komme inn i apoteket, poengterer Czulinska.

Uansett sender apoteket med relevant informasjon om medisinen som oppbevaring, holdbarhet etter åpning og kontaktinfo til apoteket hvis kunden har spørsmål om legemidlet. Hvis pasienten har rett til medisinstartsamtale, tar hun kontakt eller sender med et brev om det.

— Det er bare utleveringsmaskin. Det er akkurat som et nettapotek eller som klikk og hent, ikke sant. Det er jeg som farmasøyt som bestemmer hva vi kan levere ut uten noe mer intervensjon, slår hun fast.

LES OGSÅ: Store muligheter med kunstig intelligens innen farmasien

Grundig tilsyn fra direktoratet

— Er det trygt å la maskinen håndtere det?

— Kunden får sms med sekssifret hentekode på mobilnummeret som kunden registrerte ved bestilling, og maskinen har vært på markedet i over ti år med over 1000 maskiner installert rundt i verden, og det har aldri vært noe feil med utlevering. Den styrer prosessen fra A til Å, eller fra vi legger den inn og registrerer til det blir utlevert, og den lagrer informasjon, så det er alltid sporbart.

Maskinen står inne i apoteket og har samme sikkerhet, alarmer og temperatur som resten av apoteket. I tillegg har det en sensor som måler temperatur hver time og sender et varsel hvis temperaturen avviker for mye.

Frontpanelet er sertifisert med høyeste sikkerhetsnivå, IK10. Det mener hun utgjør en vesentlig forskjell fra vanlige postskap som har mindre sikkerhet og ingen temperaturkontroll.

DMP: Legemiddelautomat er ikke lov, henteskap for legemidler er lov

Direktoratet for medisinske produkter mener roboten på Konnerud er tillatt fordi den anses som henteskap og ikke automat, men det betyr ikke at den automatisk er det i et annet apotek.

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) gjennomførte tilsyn på Konnerud apotek etter at apoteket startet med automatisk uthenting. Direktoratet drar ikke ut for å godkjenne spesifikke nye tiltak, men formålet med tilsynet var hovedsakelig å vurdere utlevering via den nye maskinen.

Apoteket fikk pålegg om retting av 13 avvik, derav sju store og fem andre, stort sett relatert til utleveringen via maskinen. Ved publisering var to av avvikene lukket.

LES OGSÅ: Nedslående resultat fra tilsyn av nettapotek

Legemiddelautomat er forbudt

Salg av legemidler fra automat er forbudt. DMP understreker at de anser roboten på Konnerud apotek som et henteskap fordi bestillingen blir vurdert av apotekets personale, og ekspedisjonen av reseptpliktige legemidler blir godkjent av farmasøyt på samme måte som bestilling på nett for forsendelse og klikk og hent. De vurderte derfor maskinen på samme måte som de ville vurdert forsendelse.

Det betyr at direktoratet ikke har noen innvendinger mot roboten på Konnerud i seg selv så lenge alle kravene til sikkerhet, oppbevaring, identifisering og så videre oppfylles.

De påpeker dog at det ikke betyr at en liknende løsning i andre apotek eller endringer i bruken ved Konnerud apotek automatisk er innenfor regelverket.

«(...) dersom apoteket innfører endrede eller mer helautomatiserte prosesser enn på tilsynspunktet, vil det kunne medføre at denne vurderingen endres», skriver DMP.

Manglende informasjon om legemidlene

To av de store avvikene er unntatt offentlighet. Videre gjelder de store avvikene manglende autentisering av kunde ved bestilling av reseptpliktige legemidler, reseptpliktige legemidler utleveres uten å sikre sporbarhet, Viagra Reseptfri utleveres uten at de obligatoriske kravene til veiledning er oppfylt, kontroll med temperaturer er ikke tilstrekkelig og forsikring om at kunden får tilstrekkelig opplysninger om legemidlene til at de kan brukes riktig mangler.

Videresendt til Datatilsynet

I en anmerkning påpeker DMP at det er noe uklarhet om lagring og mottak av personsensitiv informasjon er i henhold til regelverket, og de har sendt rapport og observasjoner til Datatilsynet, som er rett tilsynsmyndighet hva angår behandling av helseopplysninger, slik at de kan vurdere eget tilsyn. Datatilsynet opplyser at de har saken inne til vurdering.

Gjort tilsyn av automatisk skap før

DMP gjennomførte i 2021 tilsyn av et apotek med en liknende løsning som på Konnerud, som også ble ansett som et henteskap. Apoteket fikk flere pålegg, og bruken av henteskapet ble avsluttet.

Direktoratet har også svart på spørsmål om bruken av automatiske løsninger fra en distributør av henteskap og en apotekkjede.

Direktoratet for medisinske produkter har vært på besøk og brukte en hel dag på Konnerud. DMP har ingen innvendinger mot automatiseringen i seg selv og fant ingen kritiske avvik, men de påpekte flere avvik (se boks ved siden av). Czulinska håper på endelig svar fra direktoratet før hun og mannen sammen med sin svenske kollega skal delta på den store svenske e-helsekonferansen Vitalis i mai hvor de skal vise frem maskinen. Apotekeren mener det meste nå er avklart og understreker at DMPs grundige kontroll er svært betryggende for både henne og kundene.

— Det var en kjempeprosess, sier hun som venter utålmodig, men med avslappet optimisme, på svaret fra direktoratet.

LES OGSÅ: Effektiv produksjon med robotkollega

Frontpartiet til utleveringsroboten Pharmaself24 på Konnerud apotek

(Publisert i NFT nr. 3/2024 side 10-15)