Farmasøyter har i loven om Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) kunnet jobbe inntil 20 prosent i apotek uten trekk i pensjon. Loven er planlagt endret slik at alle pensjonerte farmasøyter som arbeider i apotek, får avkortning i pensjonen fra første tjente krone.

Den nye loven skulle etter planen tre i kraft 1. juli 2024, men endringene har blitt utsatt. I første omgang er endringen utsatt til 1. januar 2025.

Den planlagte ordningen vil gjøre det lite fristende for pensjonister å arbeide i apotek, og den har møtt mye kritikk, blant annet fra Pensjonistforum i Norges Farmaceutiske Forening.

— Det står en økende skare av arbeidsvillige pensjonerte farmasøyter klar til å redusere farmasøytmangelen i apotekene, men i praksis er dette ikke attraktivt lenger, skrev leder i pensjopnistforum, Nina Refsum, i et innlegg i NFT.

(Publisert i NFT nr. 5/2024 side 34.)