Jeg er en pensjonist som bor på Drag. Det vanligste her er få tilsendt medisinen fra Apotek 1 i Lødingen. Apoteket sender medisinpakkene via posten, og i noen tilfeller ordner apoteket med kjøring selv. 

 

Det heter seg at man får frikort til et visst minimumsgrense er oppnådd. I et slikt regnskap regnes ikke fraktkostnader, og det irriterer meg.

 

Jeg får en del av medisinene på blå resept. Noen av disse koster mindre enn frakten. Jeg bruker også en medisin som trenger kjøling hele tiden. Derfor pakkes disse inn med kjøleelementer, og frakten blir dyr.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har tidligere hatt et helt nummer viet til fraktrefusjon og forsendelse. 

Det heter seg at man får frikort til et visst minimumsgrense er oppnådd. I et slikt regnskap regnes ikke fraktkostnader, og det irriterer meg. I et slikt system blir medisinbrukerne i distriktene tapere i et ellers godt system for å skåne de som har store utgifter til medisiner.

Min mening er at frakt/portokostnadene skulle ha blitt regnet med i denne ordningen. Ordningen bør opp til politisk behandling og bli en del av velferdsordningen.

Innlegget er tidligere publisert i NordSalten Avis 25. juni 2024