Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Birgitte Lloyd ser at det kan være litt uvant og kanskje føles litt ufarmasøytisk å streike. Derfor er hun ekstra stolt over at medlemmene stiller opp og bidrar under streiken. 

 

— Det sier noe om viktig dette prinsippet er for oss og våre medlemmer, sa hun da hun holdt appell foran Direktoratet for medisinske produkter (DMP) onsdag. 

— Vi står sammen i prinsippet om at lønn skal henge sammen med kompetanse, og dere som står her, skal ikke være i tvil om at deres kompetanse og kunnskap skal synes på lønnsslippen, slo hun fast til applaus fra de oppmøtte farmasøytene utenfor DMP. 

LES OGSÅ: Stor streikevilje og god stemning blant farmasøytene

Birgitte Lloyd holder appell

Se hele appellen til Birgitte Lloyd her, eller se den nederst i artikkelen.

Her kan du lese om hvorfor Farmaceutene streiker

Streikeveteran

Streik er nytt for de fleste farmasøyter, men etter appellen møter vi noe så uvanlig som en streikeveteran blant farmasøyter, Kristin Thorseng Kvande. Årets streik er faktisk hennes tredje streik som ansatt i Statens legemiddelkontroll/Statens Legemiddelverk/DMP.

Smilende streikende farmasøyt

Hennes første streik var i 1995 kort tid etter hun hadde begynt i jobben. Det var en liten streik med bare en håndfull streikende farmasøyter, men så kom den store streiken i 1998 da rundt 100 av foreningens medlemmer streiket i 19 dager før streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Hun husker godt at hun opplevde en god kampstemning da de gikk i streiketog, men også den streiken gikk ganske rolig og fredelig for seg. 

Thorseng Kvande føler de streiker for en god sak også i år, og støtter fullt opp under streiken.

— Men det det er litt rart å lever adgangskort og være stengt ut fra systemet på jobb, erkjenner hun. 

faksimile fra streiken i 1998

Streik for full musikk

Etter appellen foran DMP reiste farmasøytene, godt lydsatt av en mobil høyttaler som fylte gatene og t-banen med lysen av Vømmøl spellemannslag, Internasjonalen og den nyskrevne streikelåten Vi vil ha rettferdig lønn for kunnskapen vår, til Stortinget for å delta på den felles appellen for alle streikende.

Statminister i Norge Jonas Gahr Støre foran streikende farmasøyter fra Akademikerne

 

Regjeringen vil merke streiken i HOD

Tirsdag besøkte Lloyd farmasøytene Pia Braathen Schønfeldt og Guro Lindland Nordeng som streiker sammen med litt over 100 andre i Helse- og omsorgsdirektoratet (HOD).

STREIK I HOD: I HOD er det to streikende farmasøyter, Pia Braathen Schønfeldt og Guro Lindland Nordeng. Tirsdag besøkte Birgitte Lloyd dem og streikevaktleder Anders Tysse foran HOD.

Lloyd snakket med dem og streikevaktleder Anders Tysse som slo fast at regjeringen vil merke streiken i HOD.

– Større prioriterte politiske prosesser blir kraftig forsinket, sier han og forklarer at det vil bli vanskelig å få gjort delvedtak i Stortinget før ferien, og da vil det haste for å få omsatt politikk til handling før valget. Arbeidet med allmennlegetjenester er en av prosessene som vil bli påvirket. 

mange mennesker i gule vester foran Stortinget

streikende farmasøyter foran DMP