Dagens Næringsliv har gått gjennom over 560 taushetsavtaler, inngått med tidligere ansatte i statlige virksomheter siden 2011. Helsevesenet skiller seg ut: Rundt 190 tidligere ansatte i norske helseforetak og sykehus har signert avtaler som binder dem til taushet. Blant annet fikk Sjukehusapoteket Vest kritikk for en slik avtale i fjor. 

Si fra og bruk de tillitsvalgte

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Birgitte Lloyd, har ikke inntrykk av at mange av foreningens medlemmer har blitt pålagt taushetsavtaler, men hun vet at de også kan oppleve en lojalitetsplikt, både selvpåført og arbeidsgiverpåført. 

— De aller fleste synes det er vanskelig å ta opp saker eller hendelser som kan skape uro eller gi negative ringvirkninger. Noe av det mest utfordrende er også for mange at man ikke er trygg på hvordan man blir møtt, eller hvilke konsekvenser dette kan få. Dette er helt klart et ledelsesansvar, og arbeidsgivere MÅ sørge for å ha gode system på plass for at ansatte skal føle seg trygge og sikre på at alle henvendelser tas på alvor uten represalier. Gode avvikssystem må være på plass for å lære av alle slags feil og mangler, og arbeidsgiverne må skape en trygg arena for å dele. Fryktkultur og munnkurv er den mest destruktive måten å drive en arbeidsplass på, og det er man virkelig ikke tjent med hverken i helseforetak eller andre deler av arbeidslivet. 

— Hva skal farmasøyter gjøre hvis de føler at de får sin ytringsfrihet begrenset? 

— Dette er alvorlig. Hvis man ikke føler at man kan gå til nærmeste leder med sines bekymringer, og kanskje heller ikke er bekvem med å benytte andre veier i egen organisasjon, er det min klare oppfordring at våre medlemmer kontakter oss for videre hjelp og støtte, sier Lloyd.

— Bruk de tillitsvalgte!

Arbeidstilsynet har tidligere påpekt at farmasøyter er flinke til å gjøre alt rett, men at de samtidig tar på seg større byrder heller enn å varsle. 

Begrenset ytringsfrihet i helsevesenet

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen reagerer kraftig. Omfanget av avtaler er større enn hun ventet, men hun kjenner godt igjen ønsket om å legge lokk på de ansattes ytringsfrihet. 

— Vi har vært tydelige på at ytringsfriheten i denne sektoren er særdeles begrenset. Det er toppledelsens ansvar. Vi opplever nesten daglig at ansatte får begrenset ytringsfriheten, for eksempel om hva man kan si til media, sier hun til Dagens Næringsliv.

Leder i Norges største fagforening for sosialarbeidere, Fellesorganisasjonen (FO), Marianne Solberg, hører det samme fra sine tillitsvalgte i helseforetakene. Noe som strider mot at offentlig ansatte burde ha stort rom for å uttale seg. 

— Det blir snakket mye om ansattes lojalitetsplikt i offentlig sektor. Denne lojaliteten kan ikke bare være til arbeidsgiver, men også til befolkningen for å vise frem hvordan fellesskapets ressurser brukes, sier hun på dn.no

LES OGSÅ: Sykehusapotekeren varslet – overveldet av positiv respons

Åpenbart ugyldige avtaler

Ifølge DN har Justisdepartementet for lenge siden slått fast at staten ikke kan hemmeligholde avtaler med ansatte som slutter gjennom taushetsklausuler. Likevel ser de en storstilt bruk av slike bestemmelser.

Advokat Vidar Strømme i Norges institusjon for menneskerettigheter er spesialisert på ytringsfrihet og mener mange av disse avtalene åpenbart er ugyldige og at de ikke vil stå seg i retten. 

— Det har en kraftig nedkjølende effekt, og det er vel også poenget, sier Strømme til Dagens Næringsliv.

— Man prøver å hindre spredning av det man oppfatter som negative opplysninger om seg selv.

DN har intervjuet mange i sykehusledelse rundt i Norge i forbindelse med saken, og mange erkjenner at slike avtaler ikke burde forekomme selv om de har inngått flere. 

Kommentaren fra hr-direktøren på et lokalsykehus i Telemark oppsummerer antakelig lovverket best i en e-post til DN

— Vi kan ikke pålegge tidligere ansatte «munnkurv».

LES OGSÅ: Apotekere må ikke være så flink pike

Helsedepartementet vil ha slutt på hysjavtaler

Helse- og omsorgsdepartementet er også helt enig i at slike avtaler ikke skal forekomme.

— Regjeringen er opptatt av at de ansatte i vår felles helsetjeneste skal kunne ytre seg både internt og eksternt. Jeg oppfatter at også helseforetakene er opptatt av dette, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helsedepartementet til DN.

Han opplyser til Dagens Næringsliv at departementet vil si tydelig fra til foretakene at det ikke er lov å begrense retten til innsyn gjennom avtale.

— I tillegg vil vi oppfordre helseforetakene om å ta kontakt med personer som de har inngått avtale med, og understreke at den taushetspliktbestemmelse som ligger i den enkelte avtale, ikke er gjeldende.