Onsdag 29. mai bestemte Akademikerne seg for å trappe opp streiken i staten. 

— Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli på Akademikernes nettsider.

Fra og med mandag 3. juni tar Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik, blant dem seks medlemmer i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) ansatt i Direktoratet for medisinske produkter.

Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250. Uttaket øker med 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken. I tillegg tas 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ut. 

LES OGSÅ: Farmaceutenes leder maner til kamp

Her kan du lese om hvorfor Farmaceutene streiker

Staten gir dårlige svar

— Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier Tønnessen Nordli. 

Hun mener staten må forstå alvoret når syv av ti statlige virksomheter oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. 

— Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå. Vi har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses. Så langt har staten ikke svart. 

Akademikerne bøyer ikke av

Tønnesen Nordli slår fast at statens tilbud er en dårligere avtale enn den Akademikerne har fra før. 

— Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale. Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Opptrapping 29. mai

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3 
  • Direktoratet for medisinske produkter 15
  • Helse- og omsorgsdepartementet 5 
  • Landbruks- og matdepartementet 9 
  • Mattilsynet 23      
  • Norges vassdrags- og energidirektorat 36        
  • Oslo politidistrikt 68 
  • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 224