Streiken skulle trappes opp mandag 3. juni, men sent på kvelden søndag 2. juni gikk regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd, og Akademikerne ble tvunget til å avslutte streiken. Det betyr også slutten på streiken for de 84 streikende farmasøytene i Norges Farmaceutiske Forening som er del av Akademikerne stat. 

Leder i Farmaceutene, Birgitte Lloyd, er skuffet over at staten avbrøt streiken.

— Denne streiken handler om prinsipper, men det som ligger under er at vil alle i Norge er avhengige av et godt fungerende byråkrati, med engasjerte, dedikerte og kompetente byråkrater. Det er derfor uholdbart å ha en tariffavtale som ikke gjøre det mulig å holde på de erfarne og flinke farmasøytene i staten, sier hun.

På den annen side er hun svært glad for den store innsatsen til medlemmene i Farmaceutene. 

— Deres engasjement og vilje til å kjempe for rettferdige arbeidsforhold og anerkjennelse av vår viktige rolle i helsevesenet, er både inspirerende og beundringsverdig.

Unio fortsetter streiken og trapper opp som planlagt mandag.

LES OGSÅ: Stor streikevilje og god stemning blant farmasøytene

Les hvorfor Farmaceutene streiket her. 

Nasjonal sikkerhetsrisiko

Tvungen lønnsnemnd kommer som følge av det planlagte streikeuttaket i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Akademikerne varslet uttak av 224 ansatte i NSM fra og med mandag.  

— Med bakgrunn i den rapporten som NSM har kommet med, har jeg av nasjonale sikkerhetsgrunner ikke noe annet valg enn å gripe inn og stoppe streiken i konflikten mellom Akademikerne og staten, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna på regjeringen.no.

LES OGSÅ: Farmasøyter klare for streik

Akademikerne er skuffet over motparten

— Vi gjorde det helt klart før forhandlingene startet: Vi ville forlenge en inngått avtale. Staten tvang oss i stedet ut i en konflikt vi aldri ønsket. Nå blir vi tvunget til å avslutte streiken. Vi er skuffet over motparten, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat på Akademikernes nettsider.

Hun mener de har drevet en ansvarlig streik som ikke skulle vært avbrutt.

— Vi har behandlet om lag 310 dispensasjonssøknader siden streiken begynte, og innvilget omkring 30 prosent. Også våre medlemmer må kunne bruke streikevåpenet. Vi har kjempet en legitim kamp for våre medlemmers interesser, sier hun.

LES OGSÅ: Farmaceutenes leder maner til kamp