Akademikerne gikk ut i streik fredag 24. mai. Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), som er del av Akademikerne stat, hadde ingen av sine ute i streik første dag, men mandag gikk 84 farmasøyter ut i streik, noe som er 40 prosent av foreningens statsansatte medlemmer. 

82 av de streikende farmasøytene jobber i Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og var mandag samlet foran arbeidsplassen for å markere at streiken er i full gang.

Les mer om bakgrunnen for streiken her. 

DMP sliter med å holde på farmasøyter

Gunnar Fløan Rimul er tillitsvalgt i DMP og medlem i streikekomiteen sammen med de andre foreningene som organiserer ansatte i DMP. Streik er nytt for han og stort sett alle de andre av Farmaceutenes medlemmer ved DMP, og det er mye å sette seg inn i å få kontroll på under streikens første dag. Likevel opplyser han at medlemmene er i godt humør og klar for å stille opp. 

— Stemningen er god, og det er god oppslutning om streiken. Streikeviljen er stor, sier han.

Akademikerne og Farmaceutene streiker for å beholde avtalen de har hatt i åtte år. Den avtalen er deres viktigste virkemiddel for å sørge for at høyt utdannede i staten ikke sakker akterut lønnsmessig.

Fløan Rimul mener det Ikke minst er viktig i DMP som har vært kjent for å lekke til legemiddelindustrien. 

— Dette er viktig for å rekruttere og beholde kompetanse, slår han fast. 

farmasøyter organiserer et streikebanner

forberedelser til streik

DMP rammes hardt

212 ansatte fra DMP er tatt ut i streik. Med 82 medlemmer i streik er Farmaceutene den største streikende foreningen i DMP. De øvrige kommer fra Den norske legeforening, Econa, Naturviterne, NITO, Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tannlegeforeningen, Tekna og Veterinærforeningen. 

DMP opplyser på nettsidene sine at det vil ramme mange av deres oppgaver hardt.

— Vi vil kunne utføre oppgaver der streiken kan medføre akutt fare for liv og helse og vår virksomhets sikkerhet, opplyser de.

Følgende oppgaver blir ivaretatt:

  • Saksbehandling av bivirkningsmeldinger for legemidler 
  • Saksbehandling av søknader om godkjenningsfritak for legemidler til dyr og mennesker
  • Drift av FEST-løsningen (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte)
  • Saksbehandling av meldinger om kvalitetssvikt ved legemidler. Responstiden vil variere, og saker blir vurdert utra hvor kritiske de er. Det er viktig at alle hendelser rettes til DMP på e-post rapidalert@dmp.no.

— Mange andre oppdrag og oppgaver vil ikke bli utført, eller bli betydelig forsinket som følge av streiken. Dette inkluderer behandling av meldinger om legemiddelmangel. 

Ansvarlig streik, men skal merkes

Jurist i Farmaceutene, Christine Ødegaard Sten, som er Farmaceutenes representant i utvalget til Akademikerne stat og sitter i sammenslutningens sentrale streikeberedskapsutvalg, understreker at det er viktig at DMP og myndighetene merker at det er streik, men det skal ikke gå ut over liv og helse.  

— Vi har gjort et ansvarlig uttak, men det skal merkes. Det skal ramme arbeidsgiver, men minst mulig tredjepart, sier hun. 

Christine Ødegaard Sten og Gunnar Fløan Rimul

Kan bli en langvarig streik

Akademikerne og Unio har ønsket å fortsette med to avtaler slik det har vært i åtte år, mens staten og LO og YS ønsker å samle alle i en avtale. Siden det ikke handler om kroner og øre er det vanskeligere å komme til enighet, og ifølge Dagens medisin, tror Fafo-forsker Kristin Alsos at det kan bli en langvarig streik.

– Det som skiller seg ut med denne streiken, er at det her er veldig prinsipiell uenighet. Det gjør at det nå kan bli vanskeligere å komme til enighet og til et kompromiss enn det vanligvis har vært, nettopp fordi det er mer prinsipielt, sier hun på dagensmedisin.no.

to jenter på kafe

streikende farmasøyter med streikebanner