Universitetslektor på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo og apotekfarmasøyt, Mia C. N. Heimdal, fikk muligheten til å delta med poster på en internasjonal konferanse for første gang under den store europeiske konferansen for farmasiutdanninger arrangert av European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) i Bergen.
— Det har vært utrolig stressende og utrolig gøy, sier hun med et stort smil mens hun viser oss posteren som hun bare på hekta rakk å få fra trykkeriet før hun skulle reise vestover.  

Inspirerende på konferanse
Heimdal deltok med posteren Piloting simulation training The Pharmacy Game experience, som hun har laget sammen med kollegene Lavin Kadir, Anne Gyri Gløersen og Anne Gerd Granås fra Universitetet i Oslo og Indre Treciokinec fra Universitetet i Groningen. 
Hun kan ikke si de fikk så overveldende mye respons på posteren, men hun har fått positive kommentarer og synes uansett det er gøy at posteren ble godtatt og at hun fikk delta. Hun stortrivdes på konferansen hvor hun fikk møte og diskutere med farmasiforelesere fra hele Europa og høre på foredragene.
— Det er inspirerende å høre hva de gjør på andre steder og høre om nye måter å tenke på, sier hun. 

Farmasispill som motiverer
Farmasøytisk institutt (FAI) har kjøpt undervisningsspillet The Pharmacy Game som er utviklet ved Universitetet i Groningen i Nederland og som brukes ved farmasiutdanninger i et titalls land. Målet er å bruke det i undervisningen, men FAI startet med å kjøre en pilot som Heimdal har hatt ansvaret for. Posteren hun hadde med på konferansen viser resultatene fra piloteringen. 
Heimdal forklarer at The Pharmacy Game er en digital plattform hvor studentene skal drive et apotek og vise hva de har lært av kommunikasjon, kliniske evner og kunnskap om lover og regler. Det kan være heldigitalt, men gjøres oftest som en kombinasjon mellom digitalt og i levende live hvor det kommer resepter inn i systemet på morgenen, og så kommer en skuespillerkunde inn for å hente dem ut. Spillet kan gjøres mer eller mindre kompleks ved at det kan være bare én farmasøyt som skal levere ut resepter til at det kan være et helt apotek med apoteker og flere farmasøyter hvor apoteket har et budsjett og apotekeren har ansvar for leie, lønn og så videre. Det er vanlig å kjøre det over et par uker før praksis, men under piloten i Oslo varte hele spillet bare fire timer.
 I spillet får studentene poeng ut fra hvor bra de utfører de forskjellige oppgavene. Det gjør at de kan spille mot hverandre både individuelt og som lag. 
— Jeg håper det er litt ekstra motiverende, sier Heimdal. 

Godt egnet til undervisning
Studentene responderte godt på spillet og Heimdal fikk mye positive tilbakemeldinger.
— Konklusjonen er at studentene følte det var egnet for å forberede dem på OSKE (Objektiv Strukturert Klinisk Eksamen) som er den avsluttende eksamen de har etter at de er ute i praksis, sier hun som mener det viser at slike læringsmetoder basert på simulering har et stort potensial.
— Vi konkluderte med at vi synes det var en godt egnet undervisningsmetode, og at vi har lyst til å føre det videre og jobbe mer med det, sier hun. 

Vil ha spillet inn i flere emner
Planen er å ta The Pharmacy Game inn i den faste undervisningen så fort alt med GDPR er avklart.
— Jeg ser for meg at The Pharmacy Game kan følge dem hele veien til de går ut i praksis, slik at de får en gradvis utvikling av de ferdighetene man trenger som farmasøyt i apotek, sier hun som mener at for at det skal være mulig, må man bruke The Pharmacy Game i flere emner.
— Simuleringen er ikke bare knyttet til apotekpraksis, for det er egentlig egnet for alle emner som underviser i kommunikasjon. Og så ser jeg også for meg klinisk farmasi, for det du har blant annet muligheten til å få informasjon om labverdiene til pasienten, ikke bare en resept.