Studietilbud står på spill
21.01.2016

Studietilbud står på spill

Senter for farmasi ved UiB har ikke lenger økonomiske ressurser verken til nødvendig farmasifaglig utvikling eller til undervisning i enkelte fag. Ressursmangelen gjør også at de har trukket seg fra tilpasningen til en 3 + 2 studiemodell.

Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanningen
21.01.2016

Oppgaver i kø for profesjonsrådet

Arbeidet med tilpasning til en felles 3 + 2 gradstruktur tar nå form etter flere års krevende jobbing i Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen farmasi. Men implementeringen gjenstår, og en rekke nye oppgaver venter.

21.12.2015

FI innfører krav om politiattest

Farmasøytisk institutt (FI) ved Universitetet i Oslo (UiO) vil fra sommeren 2016 kreve politiattest av sine nye studenter. I fremtiden vil farmasøyter arbeide mer klinisk rettet, og innføring av krav om ­politiattest vil gjøre det lettere å garantere for den enkelte pasients sikkerhet, skriver FI i en pressemelding.

Bruker FEVU bevisst
17.11.2014

Bruker FEVU bevisst

På poengtoppen innen Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning (FEVU) finner vi Kristin Thorseng Kvande. Vi har tatt en prat med henne om hvordan hun opplever poengsankingsordningen.

Henrik Schultz
23.06.2014

Forholder seg til EU-direktivet

Instituttleder Henrik Schultz får kritikk av profesjonsrådsleder Thrina Loennechen etter at Universitetet i Oslo trer ut av det nasjonale samarbeidet om en 3 + 2-modell. Selv mener han, og universitetet, at de forholder seg til europeisk standard.

NTNU masterstudium
19.05.2014

Nytt masterstudium i farmasi

Et nytt masterstudium i farmasi er i ferd med å bli en realitet ved NTNU i Trondheim. Studiet vektlegger spesielt klinisk farmasi og medisinsk teknologi. Interessen er stor, og fra høsten kan 10 studenter for første gang i historien starte på en trøndersk mastergrad i farmasi.