Tekst: Kristian Svendsen, master i farmasi 
og Olav Spigset, overlege, dr.med., RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL
En sykehusfarmasøyt ønsker å vite om jordnøttolje (peanøttolje) eller eventuelt andre vegetabilske oljer kan brukes til plasterfjerning hos premature barn. Kan disse oljene sensitisere for allergi senere i livet?

SVAR
Basert på prevalensen av allergien og antallet rapporter om alvorlige reaksjoner er peanøttallergi er en av de viktigste matallergiene vi har (1). Dette har ført til at olje fra peanøtter er grundigere studert enn oljer fra andre plantekilder. Det som synes å være klart er at råoljer og kaldpressede oljer er mye mer allergene enn raffinerte oljer (1–3). Dette fordi råoljer inneholder mye mer protein, og det er disse proteinene som er allergene og ansvarlige for reaksjonene.

En kohort-studie av 13971 barn i Storbritannia (4) fant at utvikling av peanøttallergi opptrådte hyppigere hos barn som brukte peanøttoljeholdige kosmetikkprodukter mens de var spedbarn. Oddsratioen er 6.8 (95% konfidensintervall: 1,4–32,9). Det er ikke kjent om peanøttoljen som ble brukt i kosmetikken var raffinerte, men man kan anta at dette ikke er tilfelle da dette neppe vil være nødvendig for å lage kremer og liknende.

Dataene i denne studien viser ingen signifikante forskjeller i prevalensen av peanøttallergi om mor ammet barnet eller ikke. Det ble heller ikke funnet noen sammenheng med mors inntak av peanøtter før fødsel og peanøttallergi.

Et dyrestudie viser at et proteinekstrakt av peanøtter gitt epikutant hos rotter hindrer utvikling av oral toleranse mot proteinene (som er nødvendig for å hindre utvikling av matallergi) og forsterker dyrenes sensitisering (5). Dette sammen med overnevnte kohort-studie indikerer at sensitisering kan forekomme gjennom hud.

KONKLUSJON
Det er studier som tyder på at peanøttoljer gitt topikalt kan sensitisere for allergi. Det er imidlertid stor forskjell på raffinert olje og råolje. Råolje innholder proteiner som er allergene, og sannsynligheten for at bruk av en raffinert olje, som er omtrent proteinfri, skal gi allergi ser ut til å være langt mindre. Det kan uansett anbefales å minimere risikoen ved å ikke bruke jordnøtt-/peanøttolje, men heller bruke en annen vegetabilsk olje som plasterfjerner.

Referanser

  1. Crevel RWR, Kerkhoff MAT et al. Allergenicity of refined vegetable oils. Food Chem Toxicol 2000; 38: 385–93.
  2. Hourihane J, Bedwani SJ et al. Randomised, double blind, crossover challenge study of allergenicity of peanut oils in subjects allergic to peanuts. BMJ 1997; 314(7087): 1084–88.
  3. Peeters KABM, Knulst AC et al. Peanut allergy: sensitization by peanut oil-containing local therapeutics seems unlikely. J Allergy Clin Immunol 2004; 113(5): 1000–1.
  4. Lack G, Fox D et al. Factors associated with the development of allergy in childhood. N Engl J Med. 2003; 348(11): 977–85.
  5. Strid J, Hourihane J et al. Epicutaneous exposure to peanut protein prevents oral tolerance and enhances allergic sensitization. Clin Exp Allergy 2005; 35: 757–66.

(Publisert i NFT nr. 2/2007 side 13.)