Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) medfører vedvarende forsnevring av bronkiene, noe som fører til pustevansker (spesielt med å puste ut). Oppdaget tidlig kan sykdomsutviklingen bremses, og mange kan leve et aktivt liv med kols. Det er meget viktig å forebygge alvorlige kolsforverrelser (akutt forverret lungefunksjon som medfører sykehusinnleggelse eller medikamentell behandling). I løpet av en fireårsperiode etter første sykehusinnleggelse som følge av en kolsforverring, er kun 50 prosent av pasientene i  live – og ved flere forverrelser øker risikoen for død. Farmasøyten kan hjelpe pasienten til økt bevissthet om viktigheten av røykeslutt og forebyggende behandling, og vi kan bidra med opplæring – både medisinskfaglig og teknisk. Dette kan bidra til bedre etterlevelse, færre forverrelser og bedre livskvalitet hos pasientene.


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.
 

(Publisert i NFT nr. 9/2017 side 43.)